PFI-FIAP Programa de Formació i Inserció 2018/2019

També podeu accedir al següent enllaç del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/

DRET D'ÚS DE TRANSPORT ESCOLAR DELS ALUMNES D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Si us interessa fer servir el transport escolar i viviu a la zona on hi ha les rutes que recullen als alumnes d’ESO (Mont-ras, Begur, Pals, Torrent i Regencós), podeu anar al Consell Comarcal del Baix Empordà (C/ Tarongers, 12 – 17100 la Bisbal, telèfon 972645559) a partir del proper dia 3 de juliol. Allà s’atorgaran les places per rigorós ordre de sol·licitud.


AUXILIAR DE SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

 

Aquests estudis capaciten per fer les operacions bàsiques de construcció, muntatge i reparació d'elements de serralleria i d'estructures metàl·liques. Tenen una durada d’un curs acadèmic.

 

Requisits: Tenir entre 16 i 21 anys  i no haver obtingut el títol d’ESO.

PREINSCRIPCIÓ:                     del 14  al 25 de maig 2018

FULL DE SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/PFI/9404-PFI.pdf

Entrevistes personals:            28 i 29 de maig de 2018

Llistes provisionals:                4 de juny de 2018

Publicació llistes definitives: 11 de juny de 2018

MATRÍCULA:                            5 de setembre de 2018

Preinscripció. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació següent:

  1. L’original i una fotocòpia del DNI/NIE o passaport vigent de la persona sol·licitant, i si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del país d’orgien.
  2. L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), vigent; si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consulta el codi d’identificació personal al CatSalut.
  3. Si la persona sol·licitant és menor d’edat ha de presentar:
    1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
    2. L’original i fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor(a) legal de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència si es tracta d’estrangers.
  1. Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que està realitzant.

NOTA IMPORTANT sobre els criteris de puntuació: quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

Ċ
Institut Baix Empordà,
31 de maig 2018, 0:39
Ċ
Institut Baix Empordà,
31 de maig 2018, 0:39
Ċ
Institut Baix Empordà,
31 de maig 2018, 0:39
Ċ
Institut Baix Empordà,
31 de maig 2018, 0:40
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:36
Ċ
Institut Baix Empordà,
20 de març 2017, 6:41
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:30
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:43
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:49