ESO‎ > ‎

Matrícula 1r ESO

Podeu entrar al següent enllaç del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

ELS LLIBRES I EL MATERIAL ELS TROBAREU A L'APARTAT "LLIBRES I MATERIAL CURS 2018/2019" 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2018/2019:

PREINSCRIPCIÓ alumnes nous a tots els cursos d'ESO: del 13 al 24 d'abril de 2018
        Publicació llistes definitives admesos: 12 de juny de 2018

NÚMERO DE DESEMPAT PENDENT
***************************************************************************************************************
MATRÍCULA alumnes nous del 21 al 27 de juny de 2018
        Període extraordinari matrícula del 5 al 7 de setembre de 2018

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits (Palafrugell: Barceló i Matas, Pi Verd, Carrilet, Torres i Jonama; Begur: Doctor Arruga, L’Olivar Vell -Esclanyà; Mont-ras: Torres i Jonama; Pals: Quermany).


DOCUMENTACIÓ

-        Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. També del pare, o de la mare, o dels tutors legals.

 

-        Original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.

 

-        Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.


-     Fotocòpia llibre de vacunes.

 

-        Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2017/2018 de germans de l’alumne, o bé comprovant que un dels progenitors de             l’alumne treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.

 

-        Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.

 

-        Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne o un familiar de primer grau de l'alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.

 

-        Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

 

-        Si escau, certificat mèdic oficial que l’alumne pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, on s’hi especifiqui quina malaltia té, per obtenir 10 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

 

-        Es donaran 5 punts a l’alumne els progenitors o germans del qual hagin estat escolaritzats en aquest centre, que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.


Publicació llistes de sol·licituds amb barem provisional: 3 de maig de 2018
Reclamacions del barem provisional: Del 4 al 8 de maig de 2018
Publicació de la llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018
Publicació de la llista d’admesos i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2018
MATRICULACIÓ: Del 21 al 27 de juny de 2018
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 5:34
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 5:34
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 5:24
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 5:25
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:31
Ċ
Institut Baix Empordà,
6 d’abr. 2017, 3:49
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:21
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:34
Ċ
Institut Baix Empordà,
8 de març 2016, 4:32
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:46