CONSELL ESCOLAR

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT BAIX EMPORDÀ - 2016/2018
President                                    Joan Manel Borromeo i Macareno
Cap d'estudis                              Estrella Collado i Paule
Secretària                                   Noèlia Grau i Oltra
Representant de l'ajuntament    Albert Tané
Representant dels empresaris   Ernest Roglans i Corredor
Representants dels professors
                                                   Marc Colomer i Planes
                                                   Alfons García i Fuentes
                                                   Benito Herrera i Milán
                                                   Laia Joan i Quintana
                                                   Llorens Morell i Dalmau
                                                   M. Àngels Olivella i Costa
                                                   M. Pilar Valenzuela i Juan
                                                   Juan José Muñoz i Sánchez
Representants dels alumnes
                                                   Andreea Valentina Cristea
                                                   Francisco Navarro i Ramons                       
                                                   Nicole Morell i Latushkina                                                   
                                                   Sandra Farrarons i Morillas
                                                  
Representant de l'AMPA            Glòria Girbal i Puig
Representants dels pares
                                                   Trini Arco i Ramírez
                                                   Nuri Borrell i Bonet
                                                   Carmen Duque i Delgado
                                                   Anna Vigatà i Castells

S'ha publicat la Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre (DOGC 5.10.18), per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar el 50% dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i privats concertats. El procés s'inicia el 5 de novembre i ha d'estar acabat abans del 21 de desembre de 2018.

CALENDARI RENOVACIÓ 50% MEMBRES CONSELL ESCOLAR
05/11/2018. Convocatòria d'eleccions al consell escolar
05/11/2018. Presentació de candidatures de cada sector fins al 16/11/2018
05/11/2018. Si escau, sol·licitud per actuar com a supervisor fins al 19/11/2018
05/11/2018. Censos electorals de cada sector exposats al tauler d'anuncis fins al 27/11/2018
07/11/2018. Si escau, reclamacions a inscripcions dels censos electorals dins al 12/11/2018. Les resolucions es publicaran el 13/11/2018
15/11/2018. Sorteig per assignar els membres vocals de les meses electorals sectors alumnes i pares alumnes, a les 12 a.m. al despatx del director
15/11/2018. Constitució de les membres electorals de tots els sectors
20/11/2018. Proclamació i publicació de les candidatures dels representants de tots els sectors

Votacions entre el 26 i el 27 de novembre
Sector professors. 26/11/2018, de 2/4 de 3 a les 3 p.m., a la sala d'actes. Es renoven quatre membres
Sector pares i mares. 27/11/2018, a partir de 2/4 de 3 fins les 3 p.m., i de 5 a 7 p.m. Es renoven dos membres
Sector alumnes. 26/11/2018, a partir de les 8 a.m. fins a 2/4 de 3 p.m., cada grup a la seva aula docent. Es renoven dos membres
Sector PAS. 26/11/2018, de 2/4 de 3 a les 3 p.m. Es renova un membre