CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Grau Mitjà

CURS ACADÈMIC 2018/2019


http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/


Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.


FULL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ:

GRAU MITJÀ: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/formacio-professional/grau-mitja/9420-grau-mitja-fp.pdf


ELS LLIBRES I EL MATERIAL ELS TROBAREU A L'APARTAT "LLIBRES I MATERIAL CURS 2017/2018"


DRET D'ÚS DE TRANSPORT ESCOLAR DELS ALUMNES D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Si us interessa fer servir el transport escolar i viviu a la zona on hi ha les rutes que recullen als alumnes d’ESO (Mont-ras, Begur, Pals, Torrent i Regencós), podeu anar al Consell Comarcal del Baix Empordà (C/ Tarongers, 12 – 17100 la Bisbal, telèfon 972645559) a partir del proper dia 3 de juliol. Allà s’atorgaran les places per rigorós ordre de sol·licitud.


PREINSCRIPCIÓ

Del 14 al 24 de maig de 2018


DOCUMENTACIÓ

-        Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. Si és menor d’edat, també del pare, o de la mare o dels tutors legals.

 

-         Si l’alumne és menor d’edat, original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.

 

-        Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.

 

-        L’alumne que prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Qui ja té aprovada l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa, o bé                 original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat.

 

-        Per a qui prové de les proves d’accés, certificat amb la qualificació de la prova.

 

-        Per a qui prové del CAM, certificat amb la qualificació corresponent.


NOTA IMPORTANT sobre els criteris de puntuació: quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.


MATRÍCULA

    PRIMER CURS DEL CICLE

    Gestió administrativa i Gestió administrativa en l'àmbit jurídic

        4 de juliol de 2018

    Instal·lacions electrotècniques i automàtiques i Electromecànica de vehicles automòbils

        5 de juliol de 2018

    Cuina i gastronomia i Serveis en restauració

        6 de juliol de 2018

    Forneria, confiteria i pastisseria

        9 de juliol de 2018


    SEGON CURS DEL CICLE

    Gestió administrativa i Gestió administrativa en l'àmbit jurídic

        20 de juny de 2018

    Instal·lacions electrotècniques i automàtiques i Electromecànica de vehicles automòbils

        21 de juny de 2018

    Cuina i gastronomia i Serveis en restauració

        22 de juny de 2018

    Forneria, confiteria i pastisseria

        22 de juny de 2018

                                                                                                                                                                                                                    

CICLES FORMATIUS QUE IMPARTIM A L'INSTITUT BAIX EMPORDÀ

            GRAU MITJÀ
                                    Gestió administrativa
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Gestió administrativa en l'àmbit jurídic
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Electromecànica de vehicles
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Instal·lacions elèctriques i automàtiques
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Cuina i gastronomia i Serveis en resaturació (3x2) DUAL
                                    2 cursos. Màxim 30 alumnes/grup
                                    Forneria, pastisseria i confiteria
                                    2 cursos. Màxim 20 alumnes/grup. 
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 9:10
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 8:54
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 9:35
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 8:58
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 9:03
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 9:33
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 8:49
Ċ
Institut Baix Empordà,
14 de març 2018, 8:50
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:35
ĉ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:37
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:28
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 4:46
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:47
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:42
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:05
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:21
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:22
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:22
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:22
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:22
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:22
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:22
Ċ
Institut Baix Empordà,
8 de març 2016, 5:27
Ċ
Institut Baix Empordà,
30 de gen. 2018, 5:48
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:44
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:51
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 4:12
Ċ
Institut Baix Empordà,
22 de març 2017, 3:52