AMPA

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/ampa/


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL A TOTS ELS PARES MEMBRES DE L’AMPA DE L’INS BAIX EMPORDÀ, DE PALAFRUGELL

           DATA:                    DIMECRES, 22 de NOVEMBRE de 2017

          HORA:                    A les 20.00 h

          LLOC:                    SALA D’ACTES de l’INS Baix Empordà

 Benvolguts,

Com a presidenta de l’AMPA de l’INS Baix Empordà, us convoco a l’assemblea ordinària que es durà a terme a la data, hora i lloc que es detallen al marge superior, amb el següent

 ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2016/2017.
  3. Aprovació, si escau, del pressupost per aquest curs 2017/2018.
  4. Funcionament i activitats de l’AMPA.
  5. Informe de la presidenta.
  6. Torn obert de paraules.

Veniu i enraonarem de la feina que es fa i de la que hi ha per fer, ja que la principal finalitat que té l’AMPA és aconseguir una millor qualitat a l’ensenyament públic. Al mateix temps, pretenem que s’escolti la nostra veu en els diferents òrgans de govern del centre. Cal que recordem que, una vegada dins el món de la secundària, tots ens adonem que és totalment diferent l’enfocament que tenen els nostres fills respecte de la primària, i és per això que ens cal més i més informació; també cal recordar que participar és col·laborar i que ens cal estar constantment al dia en matèria d’informació per saber quin serà el futur educatiu dels nostres fills.

 Us agrairé que sigueu puntuals. Cordialment.

 Palafrugell, 13 de novembre de 2017

Judit Parals i Sánchez

presidenta 


LLIBRES DE SEGONA MÀ: Veure l'arxiu que trobareu penjat a la part inferior d'aquesta pàgina. L'AMPA continuarà oferint el projecte de Reutilizació de llibres de text amb l'empresa IDDINK. 

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) són associacions sense afany de lucre, reconegudes legalment i que agrupen, voluntàriament, les famílies per tal de participar activament en la vida del centre. Tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei.

La finalitat principal d’aquesta associació és facilitar la participació de les famílies en les activitats, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la prestació de serveis fora de l'horari lectiu.

L'AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l'educació dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. Així mateix, en general, l'AMPA és coresponsable de les activitats educatives del centre, planifica i gestiona algunes de les activitats extraescolars, la formació de pares i mares, etc.

Les associacions de mares i pares assignen un representant de l'AMPA en el consell escolar del centre educatiu.

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES INSTITUT BAIX EMPORDÀ

Domicili social: INSTITUT BAIX EMPORDÀ, avinguda de les Corts Catalanes, 7. - 17200 Palafrugell. 

NIF: G17069063

Telèfon: 972300323

Fax: 972611874  

Correu electrònic: ampaiesbaixemporda@gmail.com

COMPOSICIÓ

L'assemblea de pares i mares, on poden participar tots els membres de l'associació. 

La junta de l'AMPA, que és formada, com a mínim, per un president/a, un secretari/ària i un tresorer/a.

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES INSTITUT BAIX EMPORDÀ

Domicili social: INSTITUT BAIX EMPORDÀ, avinguda de les Corts Catalanes, s/núm. - 17200 Palafrugell. 

NIF: G17069063

Telèfon: 972300323 - Fax: 972611874 - Correu electrònic: ampaiesbaixemporda@gmail.com

MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ

NOM                                                    CÀRREC

Joan Manel Borromeo i Macareno     Director del centre

Judit Parals i Sánchez                        Presidenta de l’AMPA

Olga Borrell i Parals                            Vicepresidenta

Anna Vigatà i Castells                        Secretària

Llorens Morell i Dalmau                      Tresorer

Trini Arco i Ramírez                            Vocal

M. Isabel Asencio i Garcia                  Vocal

Núria Borrell i Bonet                            Vocal

Cristóbal Cartón i Rogero                    Vocal

M. Carme Duque i Delgado                 Vocal

Anna Ferrer i Zamora                          Vocal

Glòria Girbal i Puig                               Vocal

M. José Herrera i Vázquez                  Vocal

Araceli Padilla i Núñez                         Vocal

Doia Riera i Compte                             Vocal

Yolanda Xicoira i Sala                           Vocal


La principal finalitat que té l’AMPA és aconseguir una millor qualitat a l'ensenyament públic. Pretenem que s’escolti la nostra veu en els diferents òrgans de govern del centre. 

Una vegada dins el món de la secundària, tots ens adonem que és totalment diferent l’enfocament que tenen els nostres fills respecte de la primària, i és per això que ens cal més i més informació.

Participar és col·laborar i ens cal estar constantment informats per saber quin serà el futur educatiu dels nostres fills.


QUOTA ANUAL I FAMILIAR DE L'AMPA: 30€. Amb aquesta aportació es contribueix a incrementar la dotació del centre i els alumnes gaudeixen de descomptes en determinats llocs. Cada any es celebra l'assemblea general, que es convoca a tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes de l'associació, a la qual és molt recomanable l'assistència. Coneixerem de primera mà què fa l'associació i podrem proposar noves accions.

Subpàgines (1): BATXILLERAT
Ċ
Institut Baix Empordà,
9 de juny 2017, 0:26
Ċ
Institut Baix Empordà,
6 d’abr. 2017, 3:49