ActualitatInformació sobre la preinscripció.

Curs 2017-2018. Batxillerat

Ja teniu disponible l'imprès de sol·licitud i la informació sobre la preinscripció, i el full per tal d'escollir les matèries que voleu cursar l'any vinent. També la podeu demanar en paper a la consergeria del centre.


PREINCRIPCIÓ ESO CURS 2017-2018.

RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ

En el dia d’avui es fan publiques les llistes d’assignació d’alumnes que han presentat la preinscripció al nostre centre, i la llista d’espera. Queda pendent per un incidència Informática la publicació de la llista d’alumnes assignats al nostre centre amb la indicació de la primera petició.

 

Informació sobre la formalització de la matrícula:

Alumnat admès a 1r d’ESO

Els alumnes admesos al nivell de 1r d’ESO  al nostre centre poden recollir el sobre amb la documentació per tal de formalitzar la matrícula a la consergeria del centre.  La matrícula dels alumnes de 1r d’ESO que començaran els seus estudis al nostre centre el proper curs 2017-2018 s’ha de formalitzar entre els dies 12 i 16 de juny.

Alumnes admesos a 2n, 3r o 4t d’ESO

Els alumnes admesos a 2n, 3r o 4t  al nostre centre d’ESO hauran de formalitzar la matrícula entre els dies 26 i 30 de juny. Hauran de recollir la documentació corresponent a la matrícula a partir del dia 16 de juny.  Els alumnes que han estat admesos a aquests nivells al nostre centre, i han estat avaluats al centre actual amb matèries pendents per a l’avaluació extraordinària de setembre, ho hauran de comunicar dintre del termini de matrícula de juny, per tal de poder matricular-se al setembre.

Per a qualsevol consulta o aclariment us podeu adreçar a la secretaria del centre.

 

Cornellà de Llobregat, 2 de juny de 2017

Aquesta és una pàgina elaborada per la Secretaria de l'Institut Francesc Macià, per tal de facilitar l'accés a la informació administrativa tant a l'alumnat com al  professorat del centre.

Hi trobareu tota la informació referent a la Gestió Administrativa del centre, a més de tota aquella informació que es consideri rellevant tant per al professorat com per a l' Alumnat.

Institut Francesc Macià
c. Joan Maragall, s/n
08940-Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 480 15 09
Fax: 93 377 44 14
email: a8016793@xtec.cat
Formulari de contacte

Us animem a entrar a la pàgina web del centre, o trobareu molta més informació sobre els estudis, l'organització i les activitats del centre.


Informació PAU 2017

Informació important per a l’alumnat de 2n de batxillerat beneficiaris de BECA (convocatòria general 2016/2017), que han demanat l’exempció de taxes d’acord amb la llei 26/2009.

 

 

Des de l'Oficina d’Organització de les PAU a Catalunya ens han demanat com a justificant a presentar per l’alumnat que ha rebut beca per aquest curs 2016/2017 la credencial de becari. El termini per tal que ens lliureu aquesta documentació finalitza el proper dijous dia 30 de març.

Coneixedors de que encara no disposeu d’aquesta documentació, des de la Secretaria hem fet una consulta als Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat i ens han comunicat què és el que heu de fer:

 

L’alumne/a haurà de fer-ne dos tràmits (dins el termini; és a dir fins el dia 30 de març):

  1. Presentar a la Secretaria del centre  una impressió del correu electrònic que li ha estat tramés conforme forma part de la proposta de concessió de beca per al present curs.
  2. A més personalment haurà de trametre un e-mail al negociat de beques baix_beques.ensenyament@gencat.cat, indicant que sol·licita que li sigui enviada a la major brevetat possible la seva credencial de becari corresponent al curs actual, tot fent constar el seu nom i cognom, núm. de DNI, i el Pla d’estudis i nivell per al qual ha sol·licitat la beca (2n de Batxillerat). Us recomanem que feu constar també el codi i nom del centre. (08016793; Institut Francesc Macià. Cornellà de Llobregat).

Una vegada sigui resolta de forma definitiva la vostra concessió de beca, el Departament d’Ensenyament us farà arribar per correu electrònic la vostra credencial, de la qual ens haureu de fer arribar una còpia el més aviat possible, per tal que la puguem trametre a l’oficina de les PAU.

 

Per a qualsevol consulta o aclariment us podeu adreçar a la Secretaria del centre.

 

Cornellà de Llobregat, 22 de març de 2017