Manuals del SAGA

  • Al final de la pàgina podeu trobar en format PDF, alguns tutorials de l'aplicació SAGA. Són els materials que es van fer servir en les formacions de fa alguns cursos per la qual cosa, potser no estan del tot actualitzats. Ara, la majoria de funcionalitats sí que continuen vigents.
  • Accés a l'aplicació SAGA: ENLLAÇ
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:35
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:35
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:35
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:36
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:36
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:36
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:37
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:37
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:37
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 18:17
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 18:23
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:38
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:39
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:39
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:40
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:40
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:40
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:40
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:40
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:41
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:41
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:41
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:41
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:41
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:42
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:42
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:42
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:42
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:43
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:43
Ċ
Rafa Torres,
28 d’oct. 2013, 16:43