Recursos‎ > ‎Documents temàtics‎ > ‎

Avaluació

  Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

 Instituto Nacional de Evaluación Educatíva
Instituto Nacional de Evaluación Educativa

Informació sobre proves d'avaluació nacional i internacional
Ítems alliberats, models de prova, exemples de preguntes

Comments