Pla Educatiu d'entorn del Besòs Maresme

 

Centres Educatius

Escola Eduard Marquina

Escola Concepció Arenal

Escola Prim

Institut Rambla Prim

Institut Barri Besòs

Col.legi Sagrat Cor

Col.legi Santa Maria dels Apòstols

Col.legi Sant Gabriel


Famílies

AMPA Escola Eduard  Marquina

AMPA Escola Concepció  Arenal

AMPA Escola  Prim

AMPA Institut Rambla Prim

AMPA Institut Barri Besòs

AMPA Col.legi Sagrat Cor

AMPA Col.legi Santa Maria dels Apòstols

AMPA Col.legi Sant Gabriel

Col.laboradors

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

www.escoltesiguies.cat


Guia d’Entitats del Barri  Besòs Maresme

  • Culturals
  • Esportives 
  • Socials 
  • Lleure 
  • Sociosolidàries 

Serveis del Barri


Altres Entitats
Fundació Secretariat Gitano a Catalunya

Fundació Pere Closa
Per a la formació i la promoció dels Gitanos a Catalunya

 Casa d’Asia
Activitats d’Educació Intercultural

Fundació Catalana de l’Esplai

www.esplai.org/encerta

Contacta amb nosaltres

E-mail

 Benvingudes i Benvinguts 

AL PLA EDUCATIU D’'ENTORN   BESÒS MARESME


Els Plans Educatius d’Entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.
Estan dirigits a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més fràgils i més vulnerables; pretenen educar per a la ciutadania, fent possible el desenvolupament de tot l’alumnat a partir de l’educació intercultural, basada en la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència, i a partir de la consolidació del català com a llengua d’ús social.

Un Pla Educatiu d’Entorn és, doncs una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit escolar. Preten aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: personal; social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies desenvolupin una identitat personal, rica i equilibrada, adquireixin les competències necessàries per resoldre de forma satisfactòria els reptes de la vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per conviure a la societat actual.


 

Enllaços d’interès

PLA EDUCATIU D’ENTORN

www.xtec.cat/lic/entorn/index.htm


Secretaria General de l’Esport

www.gencat.cat/portal/site/sge

Pla català d'esport a l'escola

Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania

www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/formació.htm 

Webs d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes

www.edu365.cat/mareipare/ampas.htm

 Manual de documents per a les AMPA

www.edu365.cat/mareipare/index_formularis.htm 

Un espai per compartir i aprendre amb famílies com la teva

www.familiaforum.net/index.asp.

Zona Clic

Cerca d’activitats

http://clic.edu365.cat/db/listat_ca.jsp

Club Super 3

www.super3.cat 

Jove Teatre Regina

www.jtregina.com

 PetitBCN

Selecció d’activitats infantils i juvenils: teatre, música, excursions, museus...

www.petitbcn.com

Toc Toc

Activitats infantils. Agenda cultural familiar.

www.toctoc.cat

Què vols estudiar i per què?

www.10.gencat.net/dursi/sortides.htm

 Secretaria de joventut

www.20.gencat/site/joventut

 Guia Jove

167 instruments al teu servei

www.gencat.net/guiajove

 Pla jove formació-ocupació

www.bcn.es/imeb/plajove/

 Aprenentatge Servei

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat

www.aprenetatgeservei.cat


 


 


Subpàgines (1): Pla educatiu d'entorn
Comments