Pla Formació Zona 17/18

Els Plans de Formació de Zona són un recurs de formació al servei de la millora dels centres i el professorat del Districte de Sant Martí.

Calendari i documentació 2017/18


 1. Criteris, instruccions i orientacions
 2. Detecció de necessitats de formació
 3. Formulari demandes de formació en centre
 4. Formulari demandes de formació entre centres

              Procés                                                       Calendari                                  


 • Detecció de necessitats                              Del 2 al 22 de maig 2017                                  

 • Publicació de les activitats                          15 de juliol 2017

 • Inscripcions                                               Del 12 al 26 de setembre 2017

 • Consulta d’assignacions                             9 d'octubre 2017

 • Inici de les activitats                                   A partir del 17 d'octubre 2017


http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/formacio_permanent_professorat/formacio_del_consorci_educacio
  
Activitats de formació obertes al professorat - 1r trimestre


     Títol  Professorat Descripció   Inscripció   
         
 •  Programació i robòtica aplicada a l'aula
 
Infantil + primària + secundària
 
 •  Treball per projectes: aprenentatge contextualitzat

 Infantil + primària + secundària
   
 •  Avaluar per aprendre
 
Infantil + primària + secundària
https://sites.google.com/a/xtec.cat/4t-congres-de-ciencia/  https://goo.gl/forms/pR40GpIrlDYwVcmr2  
 •  Com llegir un àlbum il·lustrat

Infantil + primària
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/4t-congres-de-ciencia/
 
https://goo.gl/forms/pR40GpIrlDYwVcmr2
 
  
 

 
 
 
Espais virtuals de formació

Seminari TAC

Seminari de secretaris


https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_header=&p_crp=110&p_any=2017-2018&p_totes=N&p_comarca=13&p_totes=N&p_excloure_crp_rec=T&p_inici=1


Pla de formació de zona curs 2017/18


Oferta formativa del Consorci d'Educació de Barcelonahttp://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/formacio_permanent_professorat/formacio_del_consorci_educacio


Cursos telemàtics oferts pel Departament d'Ensenyament