Pla Formació Zona 17/18

Els Plans de Formació de Zona són un recurs de formació al servei de la millora dels centres i el professorat del Districte de Sant Martí.

Calendari i documentació 2017/18


  1. Criteris, instruccions i orientacions
  2. Detecció de necessitats de formació
  3. Formulari demandes de formació en centre
  4. Formulari demandes de formació entre centres

              Procés                                                       Calendari                                  


  • Detecció de necessitats                              Del 2 al 22 de maig 2017                                  

  • Publicació de les activitats                          15 de juliol 2017

  • Inscripcions                                               Del 12 al 26 de setembre 2017

  • Consulta d’assignacions                             9 d'octubre 2017

  • Inici de les activitats                                   A partir del 17 d'octubre 2017Espais virtuals de formació

Seminari TAC

Seminari de secretaris


https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_header=&p_crp=110&p_any=2017-2018&p_totes=N&p_comarca=13&p_totes=N&p_excloure_crp_rec=T&p_inici=1


Pla de formació de zona curs 2017/18


Oferta formativa del Consorci d'Educació de Barcelonahttp://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/formacio_permanent_professorat/formacio_del_consorci_educacio


Cursos telemàtics oferts pel Departament d'Ensenyament