Informació‎ > ‎

Història


Història de Sant Martí de Provençals, el gran centre industrial de l'Espanya del segle XIX

El territori de Sant Martí de Provençals s'estenia a llevant de la ciutat de Barcelona, des de les muralles fins als marges del riu Besòs i des del mar fins a la muntanya del Carmel.

Aquest extens territori es va desenvolupar cap al nord a partir del segle X, gràcies a la presència del Rec Comtal, que portava l'aigua de Montcada a Barcelona. En canvi, les terres de més al sud, insalubres, formades en gran part per aiguamolls, es van transformar a partir de mitjan segle XVII arran d'un procés industrialitzador que va convertir l'antic municipi en un dels territoris amb més concentració d'activitat industrial de l'Estat espanyol.

Provençals prové de la paraula llatina provincialis, utilitzada pels romans per anomenar els camps situats més enllà de les muralles de les ciutats (ager provincialis, és a dir, camps de la província). Sant Martí és el nom de la primera capella d'aquest territori, dedicada a sant Martí de Tours (segle V) origen de l'actual església de Sant Martí, situada a la Verneda.

Fins a l'any 1716, Sant Martí de Provençals va ser una parròquia sufragània de Santa Maria del Mar. A partir d'aquesta data, a conseqüència del Decret de Nova Planta, es va convertir en un municipi independent fins al 1897, en què va ser agregat a la ciutat de Barcelona amb els pobles de Gràcia, Sant Andreu, Sants, les Corts i Sant Gervasi.

Amb l'annexió, el Clot i el Poblenou, els principals nuclis habitats de l'antic municipi, aïllats entre ells i amb característiques pròpies, van accentuar la seva personalitat.


El territori i els barris

El districte de Sant Martí acull en un mateix territori el passat i el futur de Barcelona. Aquesta combinació es reflecteix especialment en la transformació de l'antic Poblenou industrial en el nou districte tecnològic 22@. Aquest projecte suposa barrejar l'activitat econòmica (empreses i oficines) amb la formativa (campus universitaris) i la residencial (reurbanització dels carrers i construcció d'habitatges). Una iniciativa batejada com a ciutat compacta que vol ser el referent de la Barcelona del futur.


Altres projectes que estan canviant la fisonomia del districte són la prolongació de l'avinguda Diagonal fins al recinte del Fòrum, la remodelació de la plaça de les Glòries, la semicobertura de la Gran Via i la urbanització del litoral, de la Vila Olímpica al Besòs. Tots aquests canvis es concreten en deu barris. Per damunt de la Gran Via hi ha Camp de l'Arpa del Clot i el Clot així com la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals. En l'antic territori del Poblenou es reconeixen, a més del nucli central, els barris de Provençals, la Llacuna i el Parc, la Vila Olímpica i Diagonal Mar.

 

http://www.edubcn.cat/ca/

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament


   http://www.xtec.cat/web/guest/home

http://www.edu365.cat/

 http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura

http://apliense.xtec.cat/arc/

http://alexandria.xtec.cat/

http://aplitic.xtec.cat/merli/

http://www.mydocumenta.com/web/?q=content/documenta