Informació‎ > ‎

Equips i funcions

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

Els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d'assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis educatius que actuen en els centres d'una zona educativa específica. Formen el servei educatiu de zona.


Equips

L'equip del CRP de Sant Martí està format per: 

Direcció:
Gabriel Núñez

Tècnics:
Juanmi Muñoz, Carla Valero i Asun Miranda

Telèfon de contacte: 934 86 17 23 

- Juanmi Muñoz -ext.229 (jmunoz29@xtec.cat)

- Gabriel Núñez- ext. 228 ( gnunez@xtec.cat)

- Carla Valero - ext. 227 ( cvalero9@xtec.cat)

- Elsa Escolano - ext. 227 ( eescola7@xtec.cat)

- Asun Miranda - ext 237 ( mmirand4@xtec.cat)


Correu electrònic: crp-santmarti@xtec.cat 


L'equip LIC de Sant Martí està format per: 

- Agnès Corberó- ext. 222 (acorbero@xtec.cat)

- Judith Calvo- ext. 221 (jcalvo17@xtec.cat)

- Carme Mateu- ext. 224 (cmateu12@xtec.cat) 


http://www.edubcn.cat/ca/

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament


   http://www.xtec.cat/web/guest/home

http://www.edu365.cat/

 http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura

http://apliense.xtec.cat/arc/

http://alexandria.xtec.cat/

http://aplitic.xtec.cat/merli/

http://www.mydocumenta.com/web/?q=content/documenta