Educació Especial


CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

ADREÇA

TELÈFON

Conxa Espina

Rbla. Prím, 121

933.144.919

Inst. Ort. Nen Déu

Dos De Maig,246

934.567.542

La Sagrera

Badajoz, 130

933.003.842

Mare De Déu De Montserrat

Sospir, 30

933.147.078

http://www.edubcn.cat/ca/

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament


   http://www.xtec.cat/web/guest/home

http://www.edu365.cat/

 http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura

http://apliense.xtec.cat/arc/

http://alexandria.xtec.cat/

http://aplitic.xtec.cat/merli/

http://www.mydocumenta.com/web/?q=content/documenta