Impuls de la lectura


Formació: L'impuls de la lectura (ILEC)


El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
pirámide de la lectura. Primària 

 Piràmide de la lectura. SecundàriaCertàmens i concursos


 
El programa El Gust per la Lectura té per objectiu la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.  El programa  ofereix material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana. La dinamització de la lectura es porta a terme relacionant les obres literàries amb altres tipus de discursos, de formats artístics i d’activitats, amb la intenció que el fet lector, a més de proporcionar sensibilitat estètica i contribuir al creixement personal, esdevingui element potenciador del treball compartit i la construcció de la ciutadania.


Lectura en Veu AltaLectures 2016-2017 - Lectura en Veu Alta

XIII CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LECTURA EN VEU ALTAEl curs escolar comença i el Premi Sambori Òmnium 2016 ja és a punt !
Enguany el Premi Sambori Òmnium celebra 10 anys!

Ho volem celebrar amb tots els alumnes de primària, secundària i batxillerat de Catalunya.

Descarrega't les bases i participa en el concurs escolar de narrativa en català que promou la col·laboració en un projecte comú d'alumnes i centres de totes les terres de parla catalana 

 Concurs Tísner de creació de jocs de català

3r Concurs Curs 2016/2017

L’objectiu del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, adreçat als alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles del Principat de Catalunya, és que alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana creant el seu propi joc. 

El premi Pissiganya omple les aules de poesia !
Si ets un alumne de primària o secundària i t'agrada la poesia, consulta les bases  del Premi Pissiganya i participa en la cinquena edició d'aquest premi.

Recorda que pots participar en dues categories: poesia i/o poesia visual, i que ho has de fer a través del web www.pissiganya.cat.

Premis literaris en llengua catalana 

El Departament de Cultura ofereix, en una base de dades oberta a tothom, tots els premis literaris en llengua catalana que se celebren a Catalunya. Les dades es poden consultar al portal de la Institució de les Lletres Catalanes i permet obtenir informació sobre 2.687 guardons literaris. La base de dades inclou tant els premis literaris històrics com els vigents.

El portal permet fer cerques de guardons per nom, per modalitat, per entitat convocant i per la localitat que els acull. Pel que fa les modalitats dels premis, la cerca es pot fer segons són sèries per a televisió, poesia, obres de teatre, narrativa, guions, assajos, articles periodístics, premis nacionals...

La fitxa de cada premi informa de qui el convoca, el lloc de presentació i les bases, així com els terminis i altres dades útils com són la dotació del premi, el veredicte, i la data d’actualització.

El web s’actualitza periòdicament amb la informació i les bases dels diferents premis literaris en llengua catalana que es convoquen.