CRP: qui som i què fem

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són serveis educatius creats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per donar suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.

El Centre de Recursos Pedagògics de Mataró dóna servei a tots els centres docents de la ciutat de Mataró

Funcions

  • Oferta de recursos, d'infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització
  • Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal, elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l'ús del professorat.
  • Suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
  • Coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de formació permanent de zona, col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.

Contacte

La plantilla del CRP està formada per tres professionals docents dels cossos de mestres i professors de secundària.
Podeu contactar-hi per correu electrònic a  a8930007@xtec.cat  o per telèfon al 935.516.989 o 936.931.890

Horari d'atenció