FULL INFORMATIU‎ > ‎

Els fulls informatius del SEBE

 

Aquest full informatiu que solem editar bimensualment, és hereu del full que fins el curs 2004-2005 editava el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, i ha mantigut la seva estructura, informant de les novetats en quant als materials i recursos de mediateca que van arribant al CRP, fent-se ressò de les activitats pedagògiques més destacades que es programen a la nostra comarca, així com de les experiències educatives dels centres educatius i incorporant un apartat amb informacions rellevants dels diferents serveis educatius que componen el SEBE (Servei Educatiu del Baix Empordà).

El curs 2008-2009, vam estrenar L'Informatiu digital del SEBE, que va substituir la versió anterior en paper, i que vam començar a  trametre en aquest format digital a tots els docents de la nostra comarca a través de correu electrònic.

A partir del curs 2012-2013, vàrem iniciat una nova etapa, en la qual el Full Informatiu forma part de la nova pàgina web del SEBE creada amb Google-Sites, abastint-se automàticament de les diferents informacions que van apareixent en diverses seccions de la pàgina: Informacions destacades, Experiències dels centres, Novetats de la Mediateca, Informacions de l'EAP i del LIC... Aquesta pàgina resultant també es tramet a tots els docents de la comarca per correu electrònic.

Si algú no el rep i està interessat en que li enviem, només ens ho ha de comunicar al nostre e-mail: crp-baixemporda@xtec.cat

A continuació podeu consultar qualsevol dels fulls informatius editats des del curs 2009-2010 fins el 2011-2012;

   
 
octubre 2009    desembre 2009
    febrer 2010
    març 2010
    maig 2010
    juny 2010
    setembre 2010
    desembre 2010
    febrer 2011
    abril 2011
    juny 2011
    setembre 2011
    desembre 2011
 
febrer 2012
    abril 2012  
    juny 2012  
    setembre 2012