FORMACIÓ‎ > ‎

Zona formadors...

Presentació Reunió inicial formadors, coordinadors i responsables de centre TASQUES A REALITZAR SEGONS MODALITAT DE FORMACIÓ:
       Tasques del/la formador/a i del/la responsable de centre d'un ASSESSORAMENT o TALLER A CENTRE (amb Avaluació de la Transferència)
       Tasques del/la formador/a d'un CURS o TALLER OBERT
       Tasques del/la coordinador/a d'un SEMINARI
       Tasques del/la coordinador/a d'un GRUP DE TREBALL

 APLICATIU GTAF:
       Accés a l'aplicatiu GTAF (Gestió Telemàtica d'Activitats de Formació)
       Guia d'utilització de l'aplicatiu GTAF per a Formadors/es i Coordinadors/es d'activitats formatives

 QÜESTIONARIS DE VALORACIÓ I ALTRES FORMULARIS:
       Accés al Qüestionari de Valoració del Formador/a d'una activitat A CENTRE
       Accés al Qüestionari de Valoració del Formador/a d'un Curs o Taller OBERT
       Accés al Qüestionari de Valoració del Coordinador/a d'un SEMINARI
       Accés al Qüestionari de Valoració del Coordinador/a d'un GRUP DE TREBALL
       Accés al Qüestionari de Valoració de l'Equip Directiu d'una activitat A CENTRE

 EINES DE PLANIFICACIÓ PER A TOT TIPUS D'ACTIVITATS (en Centre i Obertes per a Diversos Centres)
 EINES PER A LES ACTIVITATS EN CENTRE (Treball no presencial i Avaluació de l'Aprofitament i Transferència)
       Tasques del/la formador/a i del/la responsable de centre d'un ASSESSORAMENT o TALLER A CENTRE (amb Avaluació de la Transferència)
       El treball no presencial en Assessoraments i Tallers a centre (L'aprofitament i la transferència immediata)
       Presentació "PAAF: Planificació de l'Avaluació de l'Aprofitament i la transferència de les Activitats de Formació en centre"
       Qüestionari per a la Planificació de l'Aprofitament i la transferència de l'Activitat de Formació (PAAF)
            ·Plantilla per descarregar en local i poder preparar el qüestionari PAAF amb antelació.
       Exemples de planificacions PAAF (antigament anomenada PAT):
       Exemple d'Informe de la diagnosi inicial de la PAAF-1 / Exemple de Gràfica de la mateixa diagnosi inicial de la PAAF
       Exemple d'informe comparatiu i de valoració final iPAAF
      
 Properament trobareu els enllaços als qüestionaris i informes de les vostres activitats en centre a partir de l'entorn restringit INTRACENTRES BE

 EINES PER A LES FIC (Formació Interna de Centre)
       Espai sobre la Formació Interna de Centre/Itineraris formatius a la XTEC
            - 
Característiques i estructura dels itineraris guiats
            - Itineraris guiats:
                ·Llars d'Infants
                ·Educació Infantil i Primària
                ·Educació Secundària
       Accés a Odissea (cal identificació XTEC)
            -Accés (des d'Odissea) a les orientacions i materials de l'itinerari Escriure a l'escola: escriure des de les àrees
                ·Accés als Materials de l'itinerari 
Escriure a l'escola: escriure des de les àrees (obert)
           
-Accés (des d'Odissea) a les orientacions i materials de l'itinerari Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'educació infantil i primària
                ·Accés als Materials de l'itinerari 
 Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l''educació infantil i primària (obert)
            -Accés (des d'Odissea) a les orientacions i materials de l'itinerari Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge de l'alumnat
                ·Accés als Materials de l'itinerari 
 Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge de l'alumnat (obert)
            -Accés (des d'Odissea) a les orientacions i materials de l'itinerari Resolució de problemes a l'Ed. Infantil i Primària
                ·Accés als Materials de l'itinerari  Resolució de problemes a l'Ed. Infantil i Primària (obert)
            -Accés a les orientacions i materials de l'itinerari La construcció d'una línia metodològica a l'escola (obert)
             
  ·Accés als Materials de l'itinerari La construcció d'una línia metodològica a l'escola (obert)
        Full de valoració final de la transferència de la formació que ha de recollir la carpeta de formació de qualsevol itinerari. Per assolir la certificació, l’equip de coordinació haurà de lliurar aquest darrer document a la persona responsable del CRP.
        Informe de seguiment de la FIC. A complimentar entre l'equip de coordinació i la persona responsable del CRP. 
   

ĉ
MARTI RISTOL PERXES,
4 d’oct. 2016, 11:10
ĉ
Servei Educatiu del Baix Empordà,
18 d’oct. 2016, 4:55