PFZBE 18-19. Detecció necessitats formatives


  • Detecció de necessitats de formació (TERMINI OFICIAL EXHAURIT):
    • Formulari per a sol·licituds Fora de Termini únic, tant per a activitats en centre com per a activitats per a professorat de diversos centres (per fer una sol·licitud d’activitat en centre haureu de fer servir l’usuari i contrasenya xtec del centre -b700xxxx- i per fer una sol·licitud d’activitat per a professorat de diversos centres haureu de fer servir l’usuari i contrasenya xtec personal).

    Per a qualsevol consulta, adreceu-vos al CRP  (Telèfon: 972643686. Correu-e: crp-baixemporda@xtec.cat)