ESPAI CRP‎ > ‎

El CRP del Baix Empordà

Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius creats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.
Actualment hi ha 74 CRP i 5 extensions de CRP que cobreixen tot l'àmbit territorial propi del Departament d'Educació.
Actuen territorialment i el seu àmbit d'actuació és local, subcomarcal o comarcal.
En concret, el nostre CRP dóna servei a tota la comarca del Baix Empordà.


Qui som

Actualment, al CRP del Baix Empordà hi estem destinades quatre persones:
Nuri Duch,
Benet Amat, Mireia Garcia i Joan Ristol.


Horari

El nostre horari d'atenció al públic és el següent:

Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h.
Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 18 h.

Fins el 11 de setembre, el 21 de desembre i del 8 de juny al 13 de juliol, realitzem horari intensiu i només tindrem obert al públic els matins de 8:30 a 14 h.


Funcions dels CRP

Les funcions dels CRP, fins que no s'aprovi el nou decret que hauria de regular els serveis educatius, queden establertes pel Decret 155/1994, de 28 de juny i són:

  • Oferta de recursos, d'equipaments i de serveis als centres docents, als mestres i als professors per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització.
  • Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l'ús del professorat.
  • Suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
  • Coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de formació permanent i col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.
  • Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Educació.