Intervenció EAP a centre - Nou enfocament

 L'EAP del Baix Empordà hem iniciat un procés de reflexió i debat sobre la nostra tasca en els centres. Paral·lelament creiem necessari recollir la valoració que se'n fa des de les escoles. Amb aquest objectiu es fa arribar a tots els centres de primària de la comarca una enquesta per a recollir aquesta informació.

Vam obtenir 105 respostes representatives dels diferents centres i perfils professionals: 32’4% equips directius, 39% tutor/a, 15’2% MEE i 13’3% altres.
L’anàlisi dels resultats ens mostren una coincidència entre les inquietuds del centres i la vivència que tenim des de l'EAP. Amb aquestes dades i el debat i la reflexió dins el propi equip de l'EAP, s'ha dissenyat una nova proposta d'intervenció centrada en la recollida de la demanda, la valoració i el seguiment dels alumnes.
Resum gràfic de les respostes de l'enquesta
Resum de les respostes de l'enquesta

Ens fa molta il·lusió poder-vos presentar aquesta proposta a tots els centres.
Agraïm moltíssim la col·laboració que hem rebut de tots vosaltres!

Us facilitem la presentació i els enllaços dels documents que us poden ser útils:
Full demanda
Recursos per a la detecció de les necessitats educatives
Full d'acords

PRESENTACIÓ ALS CENTRES