Informacions des de l'EAP


Reflexions per aquest final de curs

6 de juny 2018, 2:41 publicada per SE EAP G-02 Baix Empordà   [ actualitzat el 6 de juny 2018, 3:11 per Servei Educatiu del Baix Empordà ]

Aquest curs hem iniciat un procés de canvi en la nostra actuació als centres. Creiem que el camí és avançar cap a una intervenció més col·laborativa, una intervenció que ens ajudi a generar canvis reals de millora en els centres.  
L’avaluació psicopedagògica, des d’una visió sistèmica de la pràctica educativa, l’entenem com un procés continu i s’inicia des del primer moment que es planteja la demanda per part del tutor i que es comparteix amb els altres docents
Aquesta avaluació ha de servir per:
- millorar la resposta educativa,
- acordar decisions compartides amb els/les mestres i la família,
- identificar punts forts i el potencial de l’alumne, 
- articular les mesures i suports educatius necessaris.
Volem avançar cap a un model que doni espai a la reflexió d’equip amb l’ajut de tota la comunitat educativa. 


En aquest camí de reflexió d’equip que hem realitzat aquests últims cursos ens ha acompanyat molt activament en Joan Lluís, peça importantíssima del nostre equip aquests últims anys, que ara començarà una merescudíssima jubilació.  
Li desitgem, que en aquesta nova etapa que inicia, gaudeixi al màxim dels seus nous projectes. 

Joan Lluís, ja saps que t’estimem i t’esperem a les celebracions del SEBE!!!


Programa "Escoltem com parlen"

25 d’abr. 2018, 9:10 publicada per Servei Educatiu del Baix Empordà   [ actualitzat el 26 d’abr. 2018, 8:41 ]

L’"Escoltem com parlen” (EcP) és un programa que té per objectiu “empoderar” els docents per tal que aprofitin tot moment educatiu per promoure el desenvolupament del llenguatge oral de cadascun dels seus alumnes.
Aquest programa el porten a terme logopedes del CREDA Baix Empordà i està destinat als equips d’Educació Infantil que al llarg de tot un curs escolar aprendran: el procés d’ adquisició del llenguatge, com avaluar el llenguatge de cadascun dels seus alumnes, i com ajustar les seves intervencions a les característiques del grup classe al llarg de tota la jornada educativa.
Al Baix Empordà l’EcP es va iniciar el curs 2016-2017 a dues escoles: ESC Torres Jonama (Palafrugell) i ESC Llevantí de Mar (Sant Antoni de Calonge). Durant aquest curs 2017-2018 s’hi han afegit quatre centres més: ESC Portitxol (L’Estartit), ESC Els Estanys (Platja d’Aro), ESC Baldiri Reixach (Sant Feliu de Guíxols) i ESC Pere Rosselló (Calonge).
Des del CREDA valorem molt positivament aquesta experiència i agraïm la implicació de tots els centres on s’imparteix el programa.

Psicòloga Infantil a l'atenció primària de salut del Baix Empordà

1 de març 2018, 14:03 publicada per SE EAP G-02 Baix Empordà   [ actualitzat el 6 de març 2018, 3:19 per Servei Educatiu del Baix Empordà ]

Recentment s'ha presentat a l’equip de l’EAP el servei PSP, psicòloga d’atenció primària que dona atenció a infants i adolescents.
Es tracta d’un servei depenent de l’àrea bàsica de salut en coordinació amb el CSMIJ. Aquest servei atén des dels CAP de: Sant Antoni Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Torroella de Montgrí i La Bisbal. La seva funció és de suport als metges i pediatres, i actua preferentment davant de reaccions adaptatives, problemes educatius i de criança, i en conflictes dels pares que afecten als fills.
Reaccions adaptatives
S'actua en la reacció emocional o del comportament davant d’una SITUACIÓ IDENTIFICABLE QUE PROVOCA ESTRÈS al qual la persona no s’ha ajustat adequadament.  Aquesta reacció pot arribar a ser suficientment severa per dificultar la vida diària (familiar, escolar, relacional,...), però no lo suficientment severa per ser un trastorn de l’estat d’ànim (ansietat / depressió). Aquests  trastorns adaptatius apareixen com a conseqüència directa d’un estrès agut o d’una situació traumàtica sostinguda.
Les manifestacions clíniques més freqüents poden ser:
 - Humor deprimit.
 - Ansietat.
 - Preocupació.
 - Sentiment d’incapacitat per a afrontar els problemes, de planificar el futur o de poder continuar en la situació present.
 - Cert grau de deteriorament de com es porta a terme la rutina diària (feina o escola).
 - En nens solen haver-hi fenòmens regressius com tornar a l’enuresi nocturna, utilitzar un llenguatge infantil o “fer la pipa”.
Els símptomes dels adolescents es manifesten més en el comportament (saltar-se normes, aïllament, conductes impulsives,...).
Problemes educatius i de criança
Es treballa amb els pares les dificultats en:
 - Posar límits i normes: per poca claredat, poca constància, per massa exigència, per descord entre els pares, ...
 - El model educatiu que estableixen: autoritari, permissiu, democràtic... Acords i desacords entre els pares.
 - Aprendre a utilitzar el “NO” de forma efectiva i sense sentir-se culpable.
 - Afrontar problemes de conducta, enrabiades, exigències i poca tolerància a la frustració, relacions socials amb companys i amics, dificultats de relació entre germans, ...
Conflictes dels pares que afecten els fills
Aquestes dificultats generen problemes d’adaptació del nen o jove en la relació i la convivència, tant a casa com a l’escola.
 - Aspectes relacionats amb desavinences de la parella que afecten als fills,
 - Situacions de crisi familiar.
 - Desatenció o absència per part d’un o els dos progenitors.
 - Desordre en la jerarquia familiar: posició central dels fills, presència d’avis que anul·len els pares, ...
Els símptomes presentats, subjectes d’atenció, no han de complir els criteris diagnòstics d’un trastorn mental ni de l’estat d’ànim, ni en la durada ni en la intensitat.

El Projecte ESCOLTA'M als nostres centres

19 de gen. 2018, 7:45 publicada per SE EAP G-02 Baix Empordà   [ actualitzat el 23 de gen. 2018, 4:23 per Servei Educatiu del Baix Empordà ]

Des de l'EAP del Baix Empordà hem apostat per formar-nos i poder acompanyar als centres educatius que estiguin interessats en iniciar el Projecte Escolta'm.
Es tracta d'un projecte que es situa dins l'àmbit de l'acció tutorial, creat per la Carme Saumell i coordinat per en Toni Giner, basat en una relació tutorial fonamentada a partir de:
• la confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa,
• la mirada capacitadora,
• la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de cadascun dels alumnes del grup-classe sense exclusió.

Els objectius del projecte són:
- Construir un bon clima emocional i de motivació per aprendre i treballar en el grup classe.
- Afavorir una millor vinculació educativa afectiva i creadora de resiliència.
- Estructurar espais que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia mútua, així com el canvi de mirada, entre tutor i alumne.
- Minvar les conductes negatives i les barreres d'aprenentatge.

El projecte treballa a partir de la tutoria personalitzada amb l'objectiu d'incidir en la prevenció primària facilitant un espai on ser, on estar, on poder interactuar, comunicar-se verbal i analògicament, on sentir-se escoltat, reconegut, valorat i en definitiva confirmat.

Aquesta formació ens permetrà, en el marc del nostre pla d'actuació als centres, fer la formació i l'acompanyament del Projecte a les escoles que n'estiguin interessades.

Us convidem, si esteu interessats en aquest Projecte, a ampliar la informació amb els següents enllaços:
Projecte Escolta'm
Presentació Projecte
Catalunya Ràdio: "Blog de Mestres: Projecte Escolta'm"

Projecte What’s Up. Com esteu de salut mental?

30 de nov. 2017, 7:55 publicada per Servei Educatiu del Baix Empordà   [ actualitzat el 30 de nov. 2017, 8:18 ]

L'ONG  Obertament és una una aliança del sector de la salut mental que compta amb la implicació del Govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, així com d’altres institucions. Formen part de la Global Alliance Against Stigma, una aliança internacional de projectes antiestigma que comparteix coneixement i metodologies efectives. El seu objectiu de treball és fer visible el trastorn mental i lluiten contra l’estigmatització de les persones amb aquest trastorn.
Amb aquesta intenció han creat el projecte What’s Up. Com esteu de salut mental?
Aquest és un treball a nivell d’intervenció comunitària de sensibilització que aquest curs, a la nostra comarca, s’inicia a la zona de Palafrugell i involucra els centres de secundària, l'ajuntament i entitats de salut mental.
L’objectiu  d’aquest projecte és ressaltar la importància de la salut mental en la població adolescent. Aquest és el tercer curs que està vigent i ja s’està implementant a més d’una seixantena de centres. És una proposta de treball molt flexible i que s’ha anat adaptant amb les aportacions i experiències dels professors que l’han anat portant a terme.
Proposen una intervenció mitjançant 11 Unitats Didàctiques ja dissenyades  de diferents assignatures (Biologia, Català, Anglès, Francès, Educació Física i tutoria) que desenvoluparan els docents de cada assignatura. És una programació a través dels continguts de 3r d'ESO i del treball per competències bàsiques.
Podeu veure la presentació que se'n va fer a Palafrugell i les unitats didàctiques de les diferents matèries.

Anàlisi de l'enquesta: Valoració de la tasca de l'EAP

11 d’oct. 2017, 6:47 publicada per SE EAP G-02 Baix Empordà   [ actualitzat el 25 d’oct. 2017, 8:48 per Servei Educatiu del Baix Empordà ]

Al llarg del tercer trimestre del curs passat iniciem un procés de reflexió i debat sobre la nostra tasca en els centres. Paral·lelament creiem necessari recollir la valoració que se'n fa des de les escoles. Amb aquest objectiu es fa arribar a tots els centres de primària de la comarca una enquesta per a recollir aquesta informació.

Vam obtenir 105 respostes representatives dels diferents centres i perfils professionals: 32’4% equips directius, 39% tutor/a, 15’2% MEE i 13’3% altres.
L’anàlisi dels resultats ens mostren una coincidència entre les inquietuds del centres i la vivència que tenim des de l'EAP. Amb aquestes dades i el debat i la reflexió dins el propi equip de l'EAP, s'ha dissenyat una nova proposta d'intervenció centrada en la recollida de la demanda, la valoració i el seguiment dels alumnes.

Ens fa molta il·lusió poder-vos presentar, properament, aquesta proposta a tots els centres.
Agraïm moltíssim la col·laboració que hem rebut de tots vosaltres!

Resum gràfic de les respostes de l'enquesta
Resum de les respostes de l'enquesta

Quadre de professionals

6 de set. 2017, 5:45 publicada per SE EAP G-02 Baix Empordà   [ actualitzat el 7 de set. 2017, 3:12 per Servei Educatiu del Baix Empordà ]

L'equip de l'EAP del Baix Empordà està format per 10 psicopedagogs, una treballadora social i 3 fisioterapeutes.

La Treballadora Social, Marta Casas, dóna atenció a les famílies des de les OME's, a l'ESC Vila-romà de Palamós i a l'ESC Portitxol de l'Estartit.
Les Fisioterapeutes de l'equip, Judit Romeu, Judith Presta i Mariona Genís, donen atenció a alumnes de diferents escoles del Baix Empordà.

Aquesta és la distribució per centres dels psicopedagogs de l'EAP  per a aquest curs 2017-2018:

SECTOR MUNICIPI CENTRE Professional EAP
SANT FELIU SANT FELIU   Escola Baldiri BÀRBARA VERGÉS

SANT FELIU   Escola Gaziel GEMMA COMAS

SANT FELIU   Escola l’Estació GEMMA COMAS

SANT FELIU   Escola Ardenya GEMMA COMAS

SANT FELIU
  Institut Sant Feliu  GEMMA COMAS

SANT FELIU   Institut Sant Elm BÀRBARA VERGÉS

SANT FELIU   Centre Educ. Sant Josep BÀRBARA VERGÉS

SANT FELIU   Centre Educ. Cor de Maria BÀRBARA VERGÉS
CALONGE CALONGE   Escola P.Rosselló ANNA RIDAO

SANT ANTONI   Escola La Sínia ANNA RIDAO

SANT ANTONI   Escola Llevantí de Mar ANNA RIDAO

SANT ANTONI   Institut Puig Cargol ANNA RIDAO
VALL D’ARO SANT CRISTINA   Escola Pedralta ENCARNA PIÑEIRO

PLATJA D’ARO   Escola els Estanys ENCARNA PIÑEIRO

PLATJA D’ARO   Escola Fanals ENCARNA PIÑEIRO

CASTELL D’ARO   Escola Vall d’Aro ENCARNA PIÑEIRO

PLATJA  D’ARO   Institut Ridaura ENCARNA PIÑEIRO
PALAMOS PALAMOS   Escola Vila-romà ANNA RIDAO

PALAMOS   Escola La Vila JOAN LLUÍS ALONSO

VALL.LLOBREGA   Escola Vall-llobrega ENCARNA PIÑEIRO

PALAMOS   CEE Els Àngels NÚRIA PARETA

PALAMOS   Institut Palamós JOAN LLUÍS ALONSO

PALAMOS   Col·legi La Salle Palamós JOAN LLUÍS ALONSO

PALAMOS   Escola Vedruna Palamós ANNA RIDAO
PALAFRUGELL PALAFRUGELL   Escola Barcelò Matas LOURDES DALMAU

PALAFRUGELL   Escola Torres Jonama LOURDES DALMAU

PALAFRUGELL   Escola Pi Verd LOURDES DALMAU

PALAFRUGELL   Escola Carrilet ANNA MOY

MONT-RAS   Escola Torres Jonama BÀRBARA VERGÉS

BEGUR   Escola Dr. Arruga LOURDES DALMAU

ESCLANYÀ   Escola L'Olivar Vell BÀRBARA VERGÉS

PALS   Escola Quermany BÀRBARA VERGÉS

PALAFRUGELL   Institut Frederic Martí ANNA MOY

PALAFRUGELL   Institut Baix Empordà LOURDES DALMAU

PALAFRUGELL   Col·legi Vedruna Palafrugell BÀRBARA VERGÉS

PALAFRUGELL   Centre Prats Carrera BÀRBARA VERGÉS

PALAFRUGELL   Col·legi Sant Jordi BÀRBARA VERGÉS
TORROELLA TORROELLA   Escola Guillem de Montgrí LÍDIA MASÓ

TORROELLA   Escola Portitxol LÍDIA MASÓ

VERGES   Inst. Escola Francesc Cambó    JOAN LLUÍS ALONSO

ULLÀ   Escola Puig Rodó JOAN LLUÍS ALONSO

BELLCAIRE   Escola Rajaret JOAN LLUÍS ALONSO

ALBONS   Escola La Branca JOAN LLUÍS ALONSO

TORROELLA   Institut Montgrí        LÍDIA MASÓ

TORROELLA   Col·legi Sant Gabriel LÍDIA MASÓ
LA BISBAL LA BISBAL   Escola Joan Margarit LUPE FERNANDEZ

LA BISBAL   Escola Mas Clarà LUPE FERNANDEZ

LA BISBAL   Escola Empordanet LUPE FERNANDEZ

VULPELLAC   Escola Forallac LUPE FERNANDEZ

CORÇÀ   Escola El Rodonell LUPE FERNANDEZ

ULLASTRET   Escola L’Estany LUPE FERNANDEZ

CRUÏLLES   Escola Les Gavarres LUPE FERNANDEZ

SANT SADURNÍ   Escola La Pedra Dreta LUPE FERNANDEZ

LA PERA   Escola Pedra Blanca LUPE FERNANDEZ

LA BISBAL   Institut La Bisbal NÚRIA PARETA

LA BISBAL   Col·legi Cor de Maria LB NÚRIA PARETA

Pensar junts la tasca de l’EAP

7 de juny 2017, 4:57 publicada per SE EAP G-02 Baix Empordà   [ actualitzat el 8 de juny 2017, 0:33 per Servei Educatiu del Baix Empordà ]

C:\Users\Dolors\Desktop\images.jpegAquest mes de maig l’EAP del Baix Empordà ha fet arribar a tots els centres de primària una enquesta de valoració sobre la tasca de l’EAP. La iniciativa parteix de l’afany de millora en les actuacions dels professionals dels EAP i d’un procés reflexiu que hem iniciat des de l’anàlisi profund de la pròpia tasca i el servei ofert als centres.  Aquesta reflexió interna no seria completa sense poder disposar de les vostres aportacions des de les escoles.

Hem de promoure processos de canvi? De quina manera el temps de dedicació a la tasca pot ser més eficient i efectiu? Quines són les prioritats que ens hem de marcar com a equip de treball?

La curiositat per trobar resposta a aquests interrogants actua com a motor per emprendre els canvis que ens demana un món que evoluciona molt ràpidament. El nostre context sociocultural és molt divers i ens cal saber modificar les nostres pràctiques en funció dels nous temps. L’escola inclusiva ha d’entendre les diverses realitats que l’envolten per tal de situar-nos com a educadors i agents de canvi.

Són molts els reptes que dia a dia s’obren als nostres ulls i trobar els resultats d’una avaluació psicopedagògica individual no pot ser la pedra angular de la nostra tasca. Justament el final d’una avaluació psicopedagògica és l’inici (o pot ser-ho) d’una nova manera de treballar compartida,  vet aquí el repte real.  El treball col·laboratiu d’assessors  i mestres, ha de poder convergir per donar força al canvi de rumb de les pràctiques educatives a la nostra comarca, tant complexa en el seu entramat social i cultural.

Els sabers són múltiples, com les intel·ligències, i tots ells conformen un teixit educatiu que defineix diferents centres escolars, complexes i únics. Apostem per un assessorament producte d’un procés de negociació i revisió continua entre els agents educatius. La tasca assessora ha de ser dinàmica, col·laborativa, interprofessional, flexible i canviant perquè ha d’ adaptar-se  a les diferents realitats, compostes de demandes diverses, professionals diversos,  famílies diverses, escoles diverses, municipis diversos,... motivacions diverses en definitiva que hem de saber escoltar per comprendre, aprendre i/o desaprendre. 

Volem fer-ho pensant com fer-ho, escoltar què fem, comprendre què fem i idear junts què volem ser com a assessors, com a mestres, com a educadors des d’una visió sistèmica i constructivista, que ens ajudi a ser promotors de canvis en una societat que empeny.

El fisioterapeuta a l'escola

3 d’abr. 2017, 4:03 publicada per Servei Educatiu del Baix Empordà   [ actualitzat el 26 d’abr. 2017, 4:38 per SE CRP del Baix Empordà ]

Com ja sabeu els fisioterapeutes formem part de l’equip de l’EAP. Des de fa dos anys s’està portant a terme un nou model d’intervenció centrat en l’entorn (MCE) del fisioterapeuta a l’escola.
Davant de les demandes dels diferents centres en quan al mobiliari de les aules, la postura dels nens i equip docent, s’ha iniciat una nova línia de treball d’assessorament d’higiene postural als centres.  Es poden donar xerrades al claustre o a l’alumnat per agafar més consciència dels bons hàbits posturals.
Per exemple, en les aules ens trobem que els alumnes creixen a diferents ritmes i el mobiliari és el mateix per a tots. Això fa que hi hagi alumnes que no estan ben asseguts i això condiciona el seu rendiment escolar i el seu benestar físic.
Una bona sedestació es aquella que els angles del peu, genoll, maluc i colzes estan en angle recte (90º) i l’esquena totalment recolzada al respatller.
Per aquesta raó hem de tenir en compte l’alçada i profunditat de la cadira i l’alçada de la taula.

Una sedestació correcta és important ja que:
- Dona sensació de comoditat i benestar
- Millora el nivell d’alerta, atenció i integració de conceptes
- Facilita la coordinació òcul-manual: l’escriptura
- Facilita la funció visual: la lectura
- Evita dolors i deformitats d’esquena
- I evita l’adquisició de patrons de postura negatius.


Per tal d’acostar el fisioterapeuta a les escoles, els diferents centres poden sol•licitar, a través del psicopedagog de l’EAP, la revisió del mobiliari del centre, de realitzar una xerrada informativa al claustre i/o a les aules i assessorament per demanar nou material.

L'Equip de Fisioterapeutes de l'EAP.

Bullying, treballem per a la intervenció

7 de març 2017, 8:04 publicada per SE EAP G-02 Baix Empordà   [ actualitzat el 8 de març 2017, 5:54 ]

Del 25 d’octubre al 7 de març, l’EAP del Baix Empordà i altres professionals de centre han participat en una formació sobre la temàtica del bullying, de la mà d'en Jordi Collell, reconegut especialista en la matèria.
L’objectiu ha estat la reflexió, aprofundiment i coneixement de les variables i els processos implicats en aquest fenomen, determinar-ne les causes i finalment aconseguir una proposta d’intervenció conjunta entre professionals i centres.
S’ha partit d’una mirada conceptual i les seves variants per poder distingir el bullying d’altres formes de violència a les aules. Així mateix ens hem apropat al perfil dels implicats i les seves interrelacions amb una interessant aportació de materials, vídeos i altres recursos que ens poden ser molt útils en la pràctica diària.
El repte de les sessions ha estat  trobar les estratègies compartides per treballar des de la prevenció, és a dir, saber detectar amb quines estratègies compten els centres i el seu context de referència per poder evitar aquest tipus d'agressió.

Experiències com la de Castell Platja d'Aro, model d’actuació compartida entre escola, família i entorn, amb forta implicació municipal,  i altres que podem iniciar en les nostres demarcacions, parteixen dels següents objectius:
- A nivell de centre, oferir informació i formació als diferents professionals sobre l'assetjament escolar i les maneres d'abordar-lo per aconseguir que tothom es comprometi en la seva prevenció i tractament.
- A nivell de classe, influir sobre els estudiants perquè en lloc d'acceptar silenciosament la situació d'assetjament recolzin les víctimes i transmetin així que no accepten les pràctiques abusives.
- A nivell dels estudiants, abordar els casos greus de manera efectiva que inclou una discussió del seguiment per comprovar que la situació ha canviat. 

 
                      
ENLLAÇOS D'INTERÈS:
-  Material audiovisual:   Bully dance, Friends
Ressenyes de llibres:
- "BULLYING: Aulas libre de acoso"  de l'autor Allan Bean
- "El acoso escolar"  de l'autor William Voors (per pares)

1-10 of 41