Aquest és l'espai dels Projectes de Servei Comunitari que es duen a terme al Baix Empordà.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/dinamitzacio/espai-servei-comunitari-be/projectes-de-servei-comunitari---palafrugell
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/dinamitzacio/espai-servei-comunitari-be/projectes-de-servei-comunitari---la-bisbal-d-emporda
https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-baixemporda/dinamitzacio/espai-servei-comunitari-be/projectes-de-servei-comunitari---sant-feliu-de-guixols


Què és el Servei Comunitari?
El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.
Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

Informació sobre el servei Comunitari

    - Objectius
    - Documentació
    - Normativa
    - Recursos

Convenis
- És imprescindible que tots els projectes figurin en la Programació General Anual del Centre i estiguin aprovats pel Consell Escolar.

- Els convenis es signen entre l'Ajuntament, la Institució o l'Entitat i el Departament per a totes les activitats que es faran amb ells i té la durada que s'estipula en el conveni. Quan caduca cal renovar-lo.
- Cal seguir acuradament aquestes instruccions a l'hora de complimentar els convenis:
* Se signa el conveni al final i es fa una rúbrica a cada full.

LLISTAT DE CONVENIS SIGNATS AMB EL DEPARTAMENT I VIGENTS FINS AL 2020 (Serveis Centrals i província de Girona)

- El Conveni no concreta cap dada específica del Projecte. Per a això cal que es signi, en cada cas, la Declaració de Compromís que trobareu en els models de documents compartits.

- Pel que fa a les assegurances, si el projecte està al Pla Anual i tenim l'autorització de la família (on ha de constar el trajecte de casa seva a l'entitat), si a l'alumne li passa alguna cosa, està cobert per l'assegurança escolar. Per exemple, si pel camí o bé dins de l'entitat, cau i es fa mal, en els dos casos ho cobreix l'assegurança escolar. Passa el mateix que quan fan sortides o van de colònies.

- Malgrat això, i de cares a les responsabilitats que es poguessin demanar, en cas d'accident d'un alumne, a l'entitat en la que es fa el Servei, cal que aquesta disposi d'una Pòlissa de Responsabilitat Civil.
La Pòlissa de Responsabilitat Civil no és nominal, és per grups, i qualsevol entitat pública o privada l'ha de tenir. No cal fer res d'especial per realitzar Servei Comunitari.


MODELS DE CONVENI DE SERVEI COMUNITARI (Nous models des del 13/11/2019)

Ajuntaments
Comissió impulsora_Ajuntaments
Consell comarcal
Entitats
Federacions