ESC Guillem de Montgrí: El treball per ambients i el llenguatge oral i Juguem amb la consciència fonològica, el lèxic i l’ortografia.

1 de juny 2017, 2:58 publicada per Servei Educatiu del Baix Empordà   [ actualitzat el 7 de juny 2017, 0:45 ]
L'Escola Guillem de Montgrí ens presenta dues bones pràctiques per treballar la llengua a partir del joc de forma molt sistematitzada des de P-3 fins a 6è.
- El treball per ambients i el llenguatge oral a parvulari: A la nostra escola a  infantil tenim 10 aules per a 9 grups. Cada aula és un ambient diferent.
Cada ambient està dissenyat per treballar i desenvolupar unes habilitats i competències concretes relacionades amb les àrees curriculars, però tots tenen com a eix vertebrador el treball de les habilitats lingüístiques, el pensament creatiu  i  les habilitats socials i emocionals.  La llengua oral es fa imprescindible per aprendre a verbalitzar aquests processos, així com per compartir o establir les normes dels diferents aprenentatges de cada ambient.
Més informació: Fitxa de Bones pràctiques
- Juguem amb la consciència fonològica, el lèxic i l'ortografia:  Per tal de millorar la competència comunicativa i adquirir un bon desenvolupament de la via  fonològica, lèxica i ortogràfica en el procés de lectoescriptura, l'escola des de P-3 fins a 6è, fem un treball sistematitzat per treballar la llengua a partir del joc. La programació la hem dividit en diferents etapes :
Infantil i 1r: Jocs de consciència fonològica. 2n i 3r: jocs de lèxic. 3r:  mètode Gabarró. CM i CS : jocs d’ortografia.
Aquest treball es complementa amb activitats sistematitzades per desenvolupar la memòria visual i la memòria auditiva.
Més informació: Fitxa de bones pràctiques