Curs 2017-2018‎ > ‎

Sessió 4 (5 de març i 12 de març)

Objectius:
 • Treballar el PlaTAC i compartir seignificata, així com conèixer la situació de cada un dels plans i la totalitat a la comarca.
 • Reflexionar sobre el PlaTAC a centre

  Continguts:
  • Podeu accedir als continguts de Serveis Centrals a través d'aquest enllaç.
  • Totes les temàtiques trebalaldes en els diferents seminaris els podeu trobar en aquest enllaç.

  BLOC

  DURADA

  QUI

  CONTINGUT

  1

  15’


  Informacions d'actualitat

  https://sites.google.com/a/xtec.cat/sdtac-figueres/curs-2016-2017/sessio-4-20-i-27-de-marc#top

  15’

  AA


   • VII Jornada d'Inclusió digital. Aquest curs se celebrarà a Girona, el dia 5 de maig. Al febrer s'obrirà la presentació d'experiències. Llegint les activitats que heu fet en el fòrum, comenceu a animar-vos per presentar les experiències que esteu mostrant en aquest seminari. 
   • Jornada Programa. El dia 26 de maig de 2018 se celebrarà la desena edició de la Jornada Programa, dedicada a l’intercanvi d’experiències didàctiques on s’empren entorns de programació i de robòtica educativa. La Jornada de programació i robòtica educatives es duu a terme, des de la seva primera edició, emmarcada dins del Dia Internacional d’Internet, el Dia Internacional de l’Scratch i, darrerament, la Europe Code Week.

   2

   90’


   Eix temàtic de l'Àrea TAC   Continguts de l'Àrea TAC

   https://sites.google.com/a/xtec.cat/sdtac-figueres/curs-2016-2017/sessio-4-20-i-27-de-marc#top


   AA


    Tasques a desenvolupar

    https://sites.google.com/a/xtec.cat/sdtac-figueres/curs-2016-2017/sessio-4-20-i-27-de-marc#top

    Tothom

    Treball presencial al seminari


    Activitat 1: Reflexió inicial sobre les TAC al centre


    Veiem com anem de Pla TAC a l'Alt Empordà    Activitat 2: Pluja d’idees d’actuacions derivades del Pla TAC


    A partir de l’activitat anterior, desenvolupeu una pluja d’idees de les actuacions que creieu que implicarà el desenvolupament del Pla TAC en el vostre centre i que caldrà tenir com a base de treball de la Comissió TAC.


    Activitat 2: Pluja d’idees d’actuacions derivades del Pla TAC


    A partir de l’activitat anterior, desenvolupeu una pluja d’idees de les actuacions que creieu que implicarà el desenvolupament del Pla TAC en el vostre centre i que caldrà tenir com a base de treball de la Comissió TAC.


    Document de resum
    Estructura de les pantalles de l'aplicació

    Activitat 3: Punts forts i febles de les TAC al vostre centre


    A partir de l’activitat anterior, extreieu els punts forts i febles. A partir d’aquestes reflexions demanar propostes de solucions en tots els àmbits.


    Per a desenvolupar aquesta activitat us proposem centrar-vos en els objectius. Rellegiu-los i penseu en els punts forts i febles que sorgeixen en referència als objectius generals del Pla TAC. Com diem a l’enunciat de l’activitat, no només es tracta de fer aflorir punts forts i febles, sinó que cal que rumieu solucions i propostes per a superar tot allò que us sembli negatiu.Document


    Activitat 4: Intercanvi d’idees des de l’aplicació del Pla TAC


    Consisteix a que una persona del grup, que tingui drets sobre l’aplicació del Pla TAC, entri en el pla del seu centre i comenti els diferents apartats amb la resta de companys del grup. Es tracta de generar un intercanvi entre els diferents particpants sobre el contingut i la mecànica de l’aplicació.
    3

    85’


    Continguts propis    Continguts a desenvolupar

    https://sites.google.com/a/xtec.cat/sdtac-figueres/curs-2016-2017/sessio-4-20-i-27-de-marc#top


    Tothom
    Part tècnica: