Les unitats de xarxa a una xarxa de centre

Els ordinadors dels equipaments dels centres de primària estan preparats pera a treballar en xarxa, permetent així que les màquines puguin compartir recursos i no treballar de forma autònoma.

Si observem la estructura de treball d'una aula , o del maquinari de tot el centre, a primària especialment, observarem que totes les màquines tenen una estructura "argo-educàlia", que ja fa alguns anys que es va configurar.

Aquesta fa que totes les màquines, en arrencar, es configurin de tal forma que sàpiguen "cercar" un servidor. Un ordinador, per definició, passa a convertir-se en "servidor" en el moment que ofereix algun servei a la resta dels ordinadors de la xarxa.

Dit d'altra forma, dos ordinadors "normals" que puguin compartir algun element, només entre ells dos, sense cap altra màquina a la xarxa del centre, no podrien convertir-se en "servidors"; per entrar en aquesta categoria cal donar servei a tot el maquinari de la xarxa.


Només es comuniquen entre sí els ordinadors ?


No necessàriament, donat que també podem posar en xarxa altres aparells, com poden ser impressores, o d' altres dipositius, sempre que una impressora tingui la capacitat d'estar a la xarxa, i no només connectada per USB ( que també la podríem compartir, però no és una opció per defecte ).


Bàsicament, així, que cal que tinguem actiu a les aules ?

Ja teniu un servidor en funcionament, que per defecte no l'apaguem mai ( al menys durant la jornada laboral ). I sí, en la majoria dels casos fins i tot està fora de garantia i manteniment, però hores d'ara no tenim cap més solució prevista.

I tenim una sèrie d'estacions de treball que tenen una configuració que fa que puguin "veure" unes unitats de treball a la xarxa. Naturalment, aquestes estacions de treball cal que estiguin conectades a la xarxa i en perfecte funcionament per a que estiguin integrades i responguin positivament dins de la xarxa de centre.


Quina és la estructura "normal" d'un disc dur d'una estació de treball "normal" del centre ??

Per defecte, la estructura d'un disc d'una estació de treball, en format windows , presenta dues particions. Bé, de fet en té més de "físiques" si també té l'arrencada dual amb Linkat.  Una cosa són les particions físiques, que poden ser fins a 5, i l'altra les particions que "veiem" en el sistema operatiu.

Considerant només l'aspecte per a windows, veurem que disposem de dues unitats de disc locals:I quina és la estructura "normal" d'un disc dur del servidor al centre ?

Les màquines que fan de servidor als centres, i que són de dotació , venen amb una versió especial de programari, el windows 2000 server, que per les seves característiques ( entre d'altres coses ) fa que puguin "atendre" diferents peticions de recursos a la vegada des de diferents estacions de treball.

Si analitzem la estructura d'un disc dur d'un servidor, veurem que en la seva estructura es contemplen 3 particions:I tota aquesta película de les particions per a què serveix ?

Aquest tipus de muntatge, que pot tenir moltes variants, és el que "per defecte" tenim als centres, estacions de treball que "es comuniquen" amb un servidor de centre, per tal que es puguin compartir dades.

D'una banda, per part de les estacions de treball, a l'haver dues particions, farem que la unitat D quedi més "preservada" a canvis, i en ella es puguin dipositar certes informacions que , en principi, no es modificaran. Servirà igualment per a deixar imatges de disc, o fer de la partició un element base per a "congelar" la màquina amb el Deep Ffreeze. Cas que pasem a maquetar la màquina, recuperant el seu aspecte original, ho podrem fer preservant la unitat D, on les dades no s'esborrarien.

Per una altra banda, igual passaria al servidor, on la partició C només serviría per als arxius de sistema operatiu i programaris bàsics, i les unitats E i D amb altres finalitats.

A la pràctica, i aquí ve la "gràcia" de tot aquest muntatge, el que farem com a metodologia de treball és que totes les estacions de treball es "comuniquin" amb una part del servidor, per a depositar allà les dades. Tota la "comunicació" entre les estacions de treball i aquest bocí de disc dur del sservidor es realitza a través de les denominades "unitats de xarxa", que, mirades en local , semblen discs durs tal qual.


I quines unitats en xarxa  són aquestes que per defecte tenim al centre ? Quines característiques tenen ?

Per a contestar aquesta pregunta primer cal explicar una altra. I no son galecs

Sempre que engeguem un ordinador de dotació en un centre, ens demana un usuari i contrasenya per a poder engegar el propi sistema operatiu. En funció d'aquest podrem accedir a tota una sèrie de funcions. Així per exemple no disposarem de les mateixes utilitats accedint amb un usuari "super" que amb un usuari  "prof" o "argo", que són els que es consideren per defecte.
En funció de com ens "registrem" al windows amb aquest usuari i contrasenya, "veurem" uns sèrie de carpetes en xarxa que faran les vegades de discs durs, amb una lletra assignada, i que ens permetran accedir a la mateixa, en alguns dels casos.

La visibilitat d'aquesta carpeta compartida en una estació de treball dependrà de com ens hem validat a la mateixa. A la taula inferior disposem de les correspondències, i del permís que ens permetrà cada una d'elles.

Les unitats que veurem són:


                                       http://www.xtec.cat/web/at_usuari/guieswindows/xp/xarxa/recursos

Posem l'accent igualment en la unitat compartida "H", que , normalment, ja no trobareu. El seu origen es remunata poder disposar d'una unitat de CD en xarxa. Si bé ara totes les estacions de treball disposen de lector de DVD, no va ser així en un principi, fa molts anys, i resultava un article de luxe. Paradoxalment, ara tronarem al mateix, però més aviat per la progressiva substitució de les unitats òptiques de lectura ( cd, DVD i blueray ) per dispositius de memòria ( pen ). Aclarim aquest aspecte per si us ha "sobtat" veure una unitat compartida amb la lletra H.


I que vol dir això del permís a la S, T i P ??

UNITAT S:  Conté el programari, els materials i les activitats que han d'estar disponibles per a totes les estacions, però protegides d'escriptura.

UNITAT T: La seva finalitat és la de guardar tots els fitxers dels alumnes del centre. Té un accés lliure per a qualsevol usuari/ària. No és la més adequada per a desar el treball del professorat.

UNITAT P : Aquesta unitat serveix per desar els documents del professorat del centre. És accessible, únicament, per a l'usuari "prof".

UNITAT H: No tots els centres disposareu d'aquesta unitat, normalment en desús o ja desactivada, per les raons abans explicades, doncs direcciona la unitat de DVD de servidor, i les estacions de treball ja van disposar d'aquesta funcionalitat.


I tot això com es "programa" per a que qualsevol màquina del centre a l'arrencar, tingui tot aquest muntatge de carpetes compartides ??

Efectivament cal "fer" alguna cosa per a que tot això funcioni. I no es tracta d'un procés complicat.

Si les propietats de xarxa estan configurades correctament l´única cosa que s'ha de tenir en compre és que:

en el fitxer de sistema win.ini ha de tenir una sentència que executi el fitxer unitats.bat ubicat al servidor.I per què no podem agafar una màquina "qualsevol" del centre i apliquem aquests mateixos canvis, sense necessitat que sigui un windows server XX ?

Aquesta és senzilla de respondre. Un windows "normal" que no tingui característiques de servidor té un nombre molt limitat d'accessos, de forma i manera que menys de 10 màquines a la vegada podrien interactuar amb les carpetes compartides en una màquina. Per a que un nombre elevat de màquines pugui accedir a una mateixa carpeta d'una sola unitat , sense problema de nombre d'accessos simultanis, cal que aquesta màquina estigui equipada amb un sistema operatiu  windows server XX. En linkat també és possible aquesta operació. 


I si volem afegir una màquina comprada pel centre a tots aquests dispositius compartits, què cal que fem ?

Si no us veieu en cor de fer cap operació, encara que eneteneu el que aquí s'ha explicat, li podeu comentar al tècnic del servei de proximitat  que us ve a fer les visites mensuals i us posarà aquesta màquina a la xarxa en un moment de forma senzilla, i treballarà aquesta amb les unitats S,T i P com les altres. És un procediment molt senzill, doncs només modificarà un arxiu del windows.ini


I si tot i així tenim el servidor fora de manteniment ( i garantia, clar ) i voldríem posar-hi remei ?

Des dels Serveis Centrals a Barcelona no es proposa altra solució que el  servidor de comunicacions, que no posa remei al tema específic que comentem, sinó a altres temes.

No hi ha prevista, hores d'ara, cap campanya de substitució dels servidors de primària i secundària per part dels Serveis Centrals a Barcelona.

Si us trobeu en aquesta situació , us podeu posar en contacte telefònic amb l'àrea Tic dels ST a Tarragona.
Comments