Popplet

D'entre les moltes aplicacions i tipologies que podem trobar per a la realització de mapes mentals , esquemes... Popplet destaca per la seva senzillesa per a la creació de suros virtuals on es poden fixar notes en forma de post-it.

Un dels seus punts forts és poder salvar  els elements multimèdia que es troben en una recerca a la web. El servei gratuît permet publicar els nostres textos, imatges, enllaços i vídeos.

A la vegada, donada la seva capacitat de disseny diferent dels elements multimèdia que pot emmagatzemar, podem donar diferent estructura als elements que podem afegir, convertint així el mur en un suro, una línia de temps, un esquema, una pluja d'idees, un recopilatori de dades, etc

Fem-lo sevir pas a pas per a crear contingut, organitzant les idees:


1.- Anem a la plana web http://www.popplet.com2.- Només accedir a la plana de l'aplicació caldrà crear-nos l'usuari i contrasenya, com a totes les aplicacions web que necessiten un registre.
3.-  Per fer-ho fem clic a la icona superior
4.-  Passem a validar-nos, omplint les caselles amb les dades corresponents:


En aquest punt sempre és bo recordar que tenir una bústia de correu electrònic dedicada a aquestes validacions, que no sigui de la Xtec, pot ser una bona idea, per si fos el cas que arribés propaganda no desitjada.

Apunteu usuari i contrasenya en un paper, més encara si no és la bústia de correu que feu servir habitualment.

Gairebé de forma immediata ens arribarà un missatge de confirmació en forma de missatge de correu electrònic, que caldrà validar fent clic a una URL que ens proposin.
5.- Un cop validats al servei, podem veure a la part superior dreta algunes opcions, com pot ser "log out", per sortir del registre personal de la plana, o examinar alguns exemples realitzats per altres usuaris/es
6.- A la part esquerra de la pantalla podem veure els "popplets" més populars del moment ( "public popplets" ) o bé podem començar amb crear un nou popplet.
Farem clic a:7.- Posarem nom al nou esquema al quadre que s'obrirà ( "name your popplet" ); seleccionar el color del marc extern ( "pick a color" ) i farem clic a "make it so" .

8.- Ja estarem treballant dins del projecte, encara que ho mirem i no aparegui res. Anem a la "rodeta" superior dreta , de color blau, i al fer clic apareixerà un menú en anglès. Podem fer clic a "new popplet" ( és la primera opció ) per a que aparegui la primera caixa de treball
9.- Podreu observar més endavant el detall de totes les possibilitats que ofereix el menú, doncs ve a ser el quadre principal d'accions a portar a terme.


10.- Un cop aparegui la primera caixa de treball al mig de la pantalla, que podeu graduar en el seu tamany amb el lliscador de zoom superior, podreu experimentar les seves possibilitats, sempre pensant que tota acció feta normalment es podrà modificar o suprimir. Observeu les possibilitats:
11.- Cada eina de la caixa té finalitats diferents, i es poden crear diverses, connectades. 12.- Un cop finalitzada la tasca, que sempre podem rempendre en altre moment, caldrà acudir de nou al menú principal, fent clic a la rodeta blava, per a poder fer pública la tasca. De moment li donarem a "save" per a guardar la tasca feta. 

En segon lloc caldrà, si volem mostrar la tasca feta , fer pública la plana. Per a fer-ho, podem anar a la part dreta de la pantalla i fer clic a l'apartat "make popplet public "Recordatori: igual que a totes les aplicacions "2.0", al fer públic el document, tinguem present de no incloure cap dada sensible.

Podeu marcar la casella tercera, per a que tothom el pugui veure:
I tornar a fer clic a la icona  de compartir l'enllaç

Apareixerà la finestra de compartir, on podrem fer-ho de dues maneres: o bé amb la URL, o bé amb el codi per insertar la presentació a la plana corresponent:


Comments