18 coses a saber sobre els esquemes

Una de les tècniques més acceptades dins del que podem anomenar "tècniques d'estudis" passa per la realització de resums i esquemes dels continguts bàsics de les matèries a tractar.

La nostra capacitat per a visualitzar la informació juga un rol important en els processos relacionats per a representar models , així com la capacitat de síntesis.

Al llarg de qualsevol explicació d'un tema curricular, pel volum de dades i frases que comporta, resulta important la necessitat de visualitzar en forma esquemàtica els punts bàsics en que es basa el discurs. La forma esquemàtica pot incloure dades, conceptes i processos de relació i es fa necessari  entre els  conceptes i la manipulació de formes gràfiques.

Els objectius de la visualització d'una forma clara d'aquesta informació són:
 • Comprendre qualitativament i quantitativament el contingut de la informació.
 • Permetre la relació i unió espaial entre les idees, prenent a la vegada decissions sobre el que es considera important o més accesori.
 • Utilitzar la relació espaial entre diferents elements per a determinar la importància de la disposició de les informacions exposades.
Des dels temps que nosaltres vam fer servir paper i llapis fins a hores d'ara, també els mitjans digitals han portat a terme canvis importants, permetent enriquir i facilitar els procesos de realització de resums i esquemes.

La inclusió "en digital" de la realització de resums i esquemes a través de diferents tècniques permet , a la vegada, desenvolupar les tècniques "de sempre" en la realització d'esquemes i resums, a la vegada que permet ampliar la relació entre els diferents elements. La visualització de la informació és indisociable  de la interacció i comprensió. La visió global i les interaccions entre els objectes i/o paraules clau permeten obtenir una visió conjunta , a la vegada que permet focalitzar filtrar i detallar, veient la relació dels objectes entre sí.

En digital.

Totes aquestes tècniques i habilitats ( lectura comprensiva, subratllat, idees clau, resum , esquema... ) , que sabem sobradament i practiquem a l'aula en diferents matèries, tenen la seva realització "en digital" en forma de diferents categories, no únicament a través del resum o esquema. El ventall de possibilitats de mostrar la informació en forma resumida és força gran i cada cop més ampli i centrat en aspectes concrets de la seva utilització:
 • línies de temps històriques o conceptuals
 • arbres genealògics
 • resums
 • localitzacions geogràfiques
 • esquemes conceptuals
 • infografies
 • mapes panoràmics
 • mapes del temps
 • mandala

Dins de cada una d'aquestes formes de visualitzar la informació, que tenen com a a principi el resum i l'esquema, podem trobar tantes divisions , classificacions i variants com es puguin imaginar, i constantment hi han noves aportacions a metodologies i formes d'interactuar amb la informació en forma gràfica.


Els esquemes.

Explica la viquipèdia en la seva entrada relativa a "mapa conceptual" dos aspectes breus i interessants a remarcar al seu respecte:

 • Mapa conceptual és una tècnica usada per a la representació gràfica del coneixement. Com es veu, un mapa conceptual és una xarxa de conceptes. A la xarxa, els nodes representen els conceptes, i els enllaços les relacions entre els conceptes.
 • Els mapes conceptuals van ser desenvolupats en la dècada de 1960 per Joseph D. Novak, professor emèrit a la Universitat de Cornell, basant-se en les teories de David Ausubel de l'aprenentatge significatiu. Segons Ausubel "el factor més important en l'aprenentatge és el que el subjecte ja coneix". Per tant, l'aprenentatge significatiu ocorre quan una persona conscient i explícitament vincula aquests nous conceptes a altres que ja posseeix. Quan es produeix aquest aprenentatge significatiu, es produeix una sèrie de canvis en la nostra estructura cognitiva, modificant els conceptes existents, i formant nous enllaços entre ells. Això és perquè aquest aprenentatge dura més i és millor que la simple memorització: els nous conceptes triguen més temps a oblidar, i s'apliquen més fàcilment en la resolució de problemes.
 • Quan es realitza un mapa conceptual, s'obliga a l'estudiant a relacionar-se, a jugar amb els conceptes, a què es xopi amb el contingut. No és una simple memorització, s'ha de prestar atenció a la relació entre els conceptes. És un procés actiu.
La seva expressió més popular que podrem trobar a diferents planes web és "mind map", o bé en francès "carte heuristique" ( del grec euriko, jo "trobo" ).

A través de la plana de la wiquipèdia en la seva versió francesa llegim igualment dues dades :

Un mapa conceptual o "carte heuristique" és un diagrama que representa les conexions semàntiques entre diferents idees.El mètode es va portar a terme pel psicòleg anglès Tony Buzan, als anys 70, amb la idea de facilitar el pensament i la creativitat assegurant un funcionament conjunt, harmoniós i òptim dels dos hemisferis del cervell :

 • hemisferi dret: ( colors, imatges, formes, ritmes, sentiments )
 • hemisferi esquerre: ( paraules, anàlisi, lògica, números, linialitat )

Imatge extreta de la plana web 

El mapa mental presenta 4 característiques esencials:

 1. Existeix una imatge central com a punt d'atenció
 2. Els temes secundaris més importants parteixen, com a branques d'un arbre, a partir de la imatge central
 3. L'acompanyament als temes secundaris, o inferiors, d'una imatge o paraula clau ajuden a la comprensió dels mateixos d'una sola ullada.
 4. Tota la estructura, d'acord amb el que hem llegit a la viquipèdia, comporta una estructura nodal.

Un esquema a la vegada ens permet:

 • una memorització més senzilla
 • el resum de les idees principals
 • el reflex personal del pensament
 • la relació entre els diferents elements amb la gradació d'importància entre ells en funció de la seva estructura.
 • una lectura visual dels elements , de més important a menys importants
 • utilitzar una eina per aprendre a aprendre

I com ens pot ajudar un esquema o mapa mental a classe ?

 • per a aprendre una llengua
 • per compendre o fer comprendre una situació
 • per a facilitar la memorització de diferents elements o fets
 • per a resumir un llibre

resum d'un llibre
                                                            Philippe Boukobza i la seva filla

 • per a organitzar les idees de cara a posterior tractament

codi
                                                                      imatge via microsiervos A mà o amb ordinador ?

No podem descartar , analitzant l'edat , temàtica i finalitat del curs escolar on estem a l'aula, un ús gradual en la realització de resums i posteriors esquemes i mapes mentals , com a pròpia part del procés . Aquest passaria en primer terme per la redacció a mà del mateix, on també pot formar part del procés:

 • la redacció esquemàtica a través dels murals
 • l'utilització de simples post-it a la pissarra per a fabricar analògicament un esquema
 • l'optimització de la mida a fer servir, disposant per exemple d'un bon bocí de paper d'embalar
 • l'ús de diferents eines, colors i estris per a reafirmar el significat de la construcció.
 • una millor memorització , pel propi procés d'escriptura
 • una millor sensació d'espontaneitat
 • el procés d'encert-error en la seva pròpia estructura
 • la necessitat de començar des de zero si cal fer modificacions estructurals importants

L'ús en digital de la construcció d'esquemes i mapes mentals pot comportar, sempre en funció de la edat, finalitat i temàtica emprada:

 • ràpida modificació de la estructura
 • senzilla utilització de les paraules clau
 • ús de símbols, fotografies i sons de lliure ús que donin sentit a les paraules
 • possibilitat de construcció en grup
 • realització en diferents etapes temporals
 • localització d'informacions ubicades en diferents llocs de la xarxa ( enllaços, transmedia...)


Alguns programes lliures a la xarxa que ens poden ajudar en la realització d'esquemes i "mapes mentals"

La varietat de programaris, possibilitats, plataformes i nivells de profunditat i ús són molt grans.
Només el coneixement de les diferents necessitats i d'algun d'aquests programaris poden donar resposta a què em servirà més al nivell escolar i matèria.


 AplicacióIdioma Enllaç Funcionament
 cmapstools Català http://cmap.ihmc.us/ Instal·lació
 Mindmaps Castellà http://www.mindmeister.com Núvol
 Mindomo Castellà http://www.mindomo.com/es Núvol
 wise mapping Anglès http://www.wisemapping.com/ Núvol
 mindjet Anglès ( no és p. lliure ) http://www.mindjet.com/ Instal·lació
 Imindmap Anglès ( no és p. lliure ) http://www.thinkbuzan.com/ Instal·lació
 xmind Anglès (no és p. lliure ) http://www.xmind.net/ Instal·lació
 Freemind Anglès Enllaç Instal·lació
 freeplane Anglès Enllaç Instal·lació
 popplet Anglès http://popplet.com/ Núvol
 VUE Anglès http://vue.tufts.edu/ Instal·lacióWebgrafia:

Bibliografia

Organisez vos projects avec le Mind Mapping, Pierre Mongin, Luis Garcia, Editorial Dunod, Paris, 2011


Recursos

 


Subpàgines (1): Popplet
Comments