7 Adreça IP


L'adreça IP és la dada que cal ubicar al quadre de configuració del protocol Internet, a la primera part.Una adreça IP és un número que identifica un ordinador dins de la xarxa interna, és a dir, de router cap a dins. Dit d'una altra manera. En un centre escolar amb un enrutador ( router ), cada màquina ha de tenir una identificació única, un número propi dins de la xarxa interna dels centres ( o de casa nostra ).

L'adreça IP està formada per quatre grups de números de 3 xifres: XXX . XXX . XXX . XXX

Per convenció, els grups de numeracions que es fan servir aquestes combinacions d'adreces IP tenen una estructura determinada, que poden disposar dels rangs de numeracions següents:

10. XXX. XXX. XXX
172 .16 . XXX . XXX  fins al 172 . 31 . XXX . XXX
I el rang més conegut que fem servir és  192 . 168 . 0 . XXX  fins al  192 . 168 . 254 . XXX 

Agafant el rang d'adreces IP més fet servir, observem que dins d'una xarxa podem incloure dins d'una xarxa d'un centre, per norma, fins a 254.000 ordinadors.

Als centres de la Xtec per defecte fem servir els rangs d'adreces IP:

- Del 192.168.0.100 fins al 192.168.0.250 ( permet incloure 150 dispositius amb adreça IP )
- Del 192.168.1.100 fins al 192.168.1.250 ( permet incloure 150 dispositius amb adreça IP )

Naturalment, poden aprofitar-se també del rang 192.168.0.2 al 192.168.0.100, però s'acostumen a deixar lliures.

Comments