Rodallibres

Rodallibres és una activitat col·lectiva de dinamització de la lectura que s'ha organitzat a través del Seminari de coordinació de biblioteques escolars del CRP Sant Andreu, inspirada en la que es porta a terme a L'Hospitalet .

És una activitat adreçada a l’alumnat de 4t de primària amb l'objectiu de fomentar el gust per llegir, l’adquisició de coneixements i la cooperació en un treball comú.

Els nens i nenes de cada classe participant  han de llegir 5 llibres de temes, nivells de lectura i estils variats, escrits en català i castellà.

Amb aquesta proposta volem:

  • Posar en comú coneixements, experiències i emocions a través de la lectura
  • Reforçar l’hàbit, el domini i la comprensió lectora
  • Aprendre a formular preguntes sobre el significat del text
  • Compartir la lectura entre els nens i nenes d’una mateixa aula, entre aules d’un mateix nivell i entre escoles diferents
  • Fomentar la lectura de diversos estils i gèneres narratius
  • Fer un treball col·laboratiu entre l'alumnat i el professorat de les escoles que hi participen
Quan s'ha acabat la roda de lectura dels cinc llibres, s’organitza el treball i el joc de preguntes i respostes entre grups d’una mateixa classe, entre classes d’una mateixa escola i/o entre les distintes escoles participants.
ĉ
MONTSERRAT GABARRO PARERA,
15 de des. 2016, 1:24
Ċ
MONTSERRAT GABARRO PARERA,
2 de des. 2016, 7:10
ĉ
MONTSERRAT GABARRO PARERA,
15 de des. 2016, 1:25
ĉ
MONTSERRAT GABARRO PARERA,
15 de des. 2016, 1:25
ĉ
MONTSERRAT GABARRO PARERA,
15 de des. 2016, 1:25
ĉ
MONTSERRAT GABARRO PARERA,
15 de des. 2016, 1:25