Introducció

Els materials educatius que formen part de la maleta pedagògica «La Tordera, un recurs educatiu a l'abast», han estat pensats i recopilats a partir del treball coordinat dels quatre Centres de Recursos Pedagògics relacionats amb la conca de la Tordera: CRP del Vallès Oriental III, CRP del Maresme II, CRP de la Selva I i CRP de la Selva II. L'objectiu ha estat crear un fons de recursos i propostes útils per al professorat i l'alumnat, per treballar a partir del riu els continguts, procediments, actituds i valors propis del currículum de Primària i Secundària que estan relacionats amb el coneixement del medi, l'educació ambiental, les ciències experimentals, naturals, etc.

Aquesta maleta conté, d'una banda, materials adreçats al professorat per facilitar-li la preparació i desenvolupament d'activitats pedagògiques diverses, com ara llibres, revistes, dossiers, itineraris, làmines, mapes, diapositives, vídeos, CD-Rom,... Alguns d'ells són específics de la Tordera i d'altres més generals sobre fauna i vegetació, etc. Uns es poden adquirir al mercat i d'altres són únics, creats específicament per formar part d'aquesta maleta. També inclou els materials que l'alumnat necessita per fer sortides de camp a partir de les propostes didàctiques suggerides, com ara motxilles, material instrumental, fitxes de treball, etc.

S'ha creat quatre maletes idèntiques, cada una de les quals restarà en dipòsit a cada un dels centres de recursos pedagògics esmentats anteriorment, per tal que puguin ser utilitzades pels centres educatius en servei de préstec.

Les maletes es complementen amb una pàgina web: (https://sites.google.com/a/xtec.cat/riutordera/), que pretén oferir l'actualització dels continguts que s'hi proposen i fer el seguiment de les activitats desenvolupades als centres. També neixen amb la idea d'anar ampliant a través del temps el seu contingut amb nous materials i noves aportacions.

Esperem que us sigui útil a l'hora de treballar amb el vostre alumnat.