Aquest material vol facilitar l'estudi de la Tordera i per tant apropar aquest riu a l'alumnat de la zona. La maleta està formada per tres baguls: un per al mestre/a i dos per l'alumnat. 

El bagul del mestre/a consta de dossiers, llibres de consulta, vídeos, CDs, mapa de carreteres i làmines plastificades.

 

Veure les propostes d'itinerari per conèixer la Tordera.

Croquis general


La Tordera és un riu de la conca mediterrània que ofereix  grans possibilitats didàctiques:

És molt accessible des de la carretera.

És relativament curt (70 km) la qual cosa permet el seu estudi fins i tot en un dia.

Té clarament diferenciats els diferents cursos alt, mitjà i baix.

Desemboca formant un delta fàcilment observable.

Les seves aigües són molt aprofitades i a la vegada molt contaminades.

Al seu voltant es crea un important ecosistema amb fauna i flora característica de ribera.