Materials elaborats per l'alumnat de 3r d'ESO

PROPOSTA DE REDISTRIBUCIÓ I SENYALITZACIÓ DE PAPERERES

PAPERERES DEFINITIVES!!

RECICLATGE I REUTILITZACIÓ DEL PAPER DE REBUIG

 DADES DEL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES