escola Mare Nostrum

  • Benvinguda i presentació de la reunió.
  • Aspectes generals.
      • Barreja de grups (P-5/3r)

      • Quotes sortides


  • Temps de migdia i menjador.