EXPRESSIÓ

Koowall és un mur que serveix per expressar-nos amb text, imatges o

vídeos. Té 3 possibilitats de compartir: a l'avinguda, tothom pot veure i participar; al carrer tothom hi veu, però cal invitació per participar; al carreró cal invitació per veure i participar.

Es pot embedir en espais web i funciona molt bé.

 
Wallwisher és una mena de mural on tothom que en tingui l'adreça pot deixar enllaços, imatges, adreces web... 
Primary Pad ens permet escriure de forma col.laborativa en línia en temps real

Glogster  és una eina per a fer pòsters virtuals que també serveix com a suport per a presentar activitats, temes...

 Photobabble Senzilla eina que ens permet afegir àudio a una fotografia i pujar-la a Internet.


Amb PhotoPeach podem crear històries narrades tot afegint text a imatges pròpies, música i també qüestionaris 


Popplet serveix per organitzar idees, fer mapes conceptuals, preparar presentacions o classes...


Scrapblog permet fer presentacions amb scrapblog. Després es poden embedirComments