Pissarra Digital

Nombres naturals.

 
 
 NOMBRES NATURALS: ús, valor
posicional, descomposició ...
Apropiat per a PDI
Treball del projecte AGREGA
  


Materials generalsUna meravella de pàgina des de la que es pot preparar i  exercitar  totes les varietats imaginables dins dels capítols mostrats a la imatge.    Admet que et registris i  ofereix la possibilitat de preparar exàmens - exercicis per 
una classe prèviament definida.
TROBAREU LES INSTRUCCIONS A LA PRÒPIA PÀGINA  UN COP REGISTRATS.
La pàgina és apropiada tant per fer a la Pissarra digital  de forma col·laborativa com per que els alumnes hi treballin de forma individual.

També es mostren treballs públics preparats per altres companys. 
Sistema mètric.

 
 
 Video on s'explica l'orígen dels sistema mètric. Presentació, exercicis, text i exercicis imprimibles. Complet 

1.- LA MESURA

2.- MESURES DE LONGITUD

3.- MESURES DE CAPACITAT

4.- MESURES DE MASSA


 

5.- MESURES DE SUPERFÍCIE

 Explicacions i exercicis de 1er ESO
útils per explicar a la classe i fer els
exerccicis proposats a la PDI.
 
   

  
   
   

 
Fraccions.

  
Presentació general de les
fraccions.  Àudio.
Exercicis i auto-avaluació 
  


   

 Repàs de fraccions: concepte, representació, operacions, problemes.  (nivell de 5è)
Presentat combinat amb PDI.(Smart)

 Vídeo de presentació de les fraccions; unitat, mig, terç, quart ..  Al final planteja preguntes. 
Musica màquina estrident.
 Demostració gràfica de com fer la multiplició de fraccions.
 
 
 
 Demostració gràfica de la sumaDemo gràfica. Nombres mixtes. Demo
 

 
 
 Demostració gàfica
multiplicació fraccions

Presentació en flash de les
fraccions equivalents. 
 
Operacions amb fraccions


 
   
   


Divisibilitat - La divisió

   
 Guia completa i molt didàctica
de la divisió,  Castellà
  


     
 
 
Números decimals

 
 Per entendre els números decimals
Demostració gràfica.
 Guia en àudio i animació
de tots els conceptes i
càlculs amb decimals
 Càlcul. Operacions. Propietats.

 Una bona demostració
de les  propietats de les operacions.  PDI.
 Presentació de la suma i resta, termes,  mecanismes  PDINúmeros i operacions.
Explicació gràfica amb test al final. Per a PDI. Castellà 
 
  
 Què vol dir dividir ?  


 
Geometria.

 
  
 Presentació didàctica dels 
elements de Geometria bàscia
  


 
Presentación de los tipos de
triángulos y paralelogramos. 
Figures planes. Presentació.  


 
 Pagina apropiada per PDI
Permet repassar conceptes
Després els nens poden fer
l'avaluació.
Pàgina apropiada per explicar els perímetres. Després és pot fer exercicis (cat i cast)
Arees de paralelograms, triangles...
Presentació. Demo.
Petit taller.  Flash 
 
            
                      PDI
Presentació concepte i fórmules
càlcul superfícies. Castallà 
Cincumf. i cercle. Elements.
Trobar-lso relacionar-los amb
objectes.  PDI 
Concepte, elements,  nº pi,
longitud i àrea de la
circumferència i cercle 
 
  
 Explicació i pràctica LONGITUD
circumferència
  

Simetries
  
 Simetries i planos  

Volumen

 
 Primas. Presentación, elementos, desarrollo,
actividades.
 Volum i capacitat del cub 
   
   

Estadística. Probabilitat. Representació gràfica.

 
 Presentación  y explicación de
probabilidad y azar. 
 Probabilidad de sacar una
bola de un color...
 
   
   Circumferència i cercle I

Circumferència i cercle I Cicle mitjà
Les figures circulars del nostre entorn

Circumferència i cercle II

Circumferència i cercle II Cicle superior
Els elements bàsics de la circumferència i el cercle

Cossos geomètrics I

Cossos geomètrics I Cicle mitjà
Els cossos geomètrics al nostre entorn. Polí edres i cossos de revolució

Cossos geomètrics II

Cossos geomètrics II Cicle superior
Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans

Polígons

Polígons Cicle mitjà
Identificació de les figures planes al nostre entorn

Polígons I

Polígons I Cicle mitjà
La classificació dels polígons. El joc del Tangram

Polígons II

Polígons II Cicle superior
Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos

Triangles

Triangles Cicle superior
Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle rectangle

Rectes i angles

Rectes i angles Cicle mitjà
Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle

Angles: mesura i operacions

Angles: mesura i operacions Cicle superior
Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles

Localitzacions d'elements en el pla

Localitzacions d'elements en el pla Cicle mitjà
Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla

Representació i moviments en el pla

Representació i moviments en el pla Cicle superior
Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales 


 
 
Altres
 
Comments