Pissarra digital

Comprensió lectora:

 
 Quadern Virtual amb 4 lectures i exercicis de comprensió lectora. Apropiat per llegir i respondre a la PDIQuadern  2  Quadern 3
   
   

Dictats.

  
Dictats per projectar a la PDI   


Lectures.

Comments