Materials Complementaris


 
  
 Dictats en línia.  Graduats per nivells i per dificultats.  S'ofereix el text en pdf  i el dictat en mp3.  Pots ser un bon exercici per fer el dictat a la pissarra digital.  
   
   

Comments