Què, qui, com i perquè

Què ??

Què pretenem ?

La idea és crear un portal pedagògic útil i àgil on els nostres alumnes trobin recursos  digitals 
per aprendre i practicar aspectes concrets del currículum de forma intuïtiva, ràpida i fàcil..

Què tenim ?
El portal es nodreix d'aportacions de fonts molt diverses.  Aquí es recullen els enllaços que 
condueixen a la pàgina original on es troba el treball real que fan els alumnes.

Com s'estructura ?

Els continguts s'adrecen a  alumnes i a mestres.  
Pel que fa als alumnes  els continguts són recursos per treballar
directament a l'ordinador. Cada link  s'orienta amb una captura i una petita explicació orientativa.  
En créixer el nombre de recursos es va fent necessària una estructura més  diversificada.
Pel que fa als mestres  es recullen recursos per explicar, per mostrar, per ampliar i per imprimir.
Un apartat de la pàgina recull els links de les fonts on es poden cercar recursos.
Anem per parts:

 - Els treballs digitals pels alumnes cada cop més diversificats ajustant-se i diversificant-se en concrecions 
   més petites dels currículums i dels nivells.
   Es parteix dels cicles i de les matèries:

     


   Hi ha un apartat que recull  recursos de matèries que tenen un caràcter més genèric i transversal:

     

    Els capítols  interns de cada matèria poden créixer en funció del nombre de recursos que es trobin. 
    En créixer el nombre d'exercicis.  la ubicació  es concreta en capítols més específics.
    
    Cada  mestre editor pot crear pàgines noves. Cada pàgina esdevé una subdivisió nova. - Els recursos per als profes sota el títol de Pissarra digital
    En realitat apleguem  un seguit de variables que han de facilitat un suport col.laboratiu:  

            

      El nombre de recursos que es poden recollir i classificar sota aquests paràmetres és enorme.  
      Una tasca  fora de l'abast una sola persona.
      L'esforç col.laboratiu pot ser decisiu.
       
         1.- Pissarra digital:  
              Les propostes  concretes adreçades a  millorar les explicacions del professor  siguin del format que siguin.  
              No cal que siguin del format específic per pissara digital
         2,. Suport audiovisual:  
              Vídeos, powers, animacions  que il·lustren aspectes dels continguts. 
         3.-Material complementaris
             Pàgines de suport col.laterals,  referències de materials, ampliacions,  dibuixos, fotos.... Referits 
             al contingut i nivell referenciat.
         4.- Material imprimible:  
             De gran importància pels profes.   Aquesta pàgina té format de dipòsit d'arxius per descarregar.  
             Es poden establir carpetes temàtiques  dins de les quals   s'agrupen els recursos imprimibles.
         5.- Materials per cursos:  
             Hem afegit aquesta categoria pensant en els materials digitals de les editorials que cada cop 
             són més abundants i estan estructurats per cursos.
             Per altra banda molts dels nostres alumnes ja treballen amb llibres que inclouen materials digitals 
             de treball i d'explicació. 

 - Fonts de recerca.  
    En un intent de recollir els links de les pàgines a també són portals de recursos  que ens 
    poden ajudar a trobar els recursos que recollim i ordenem a la nostra pàgina.
 - Links d'educació.  
    Els espais on trobar el fons, la discussió, la normativa, les experiències, les orientacions ... sobre 
    el treball digital a l'aula.
 - Entreteniments
    Un espai on recollir i referenciar jocs i activitats  que més enllà de l'aprenentatge  tenen com a finalitat 
    un entreteniment enginyós i de qualitat.

L'estructura de la pàgina no és tancada i admet més possibles classificacions que facilitin la feina de profes i alumnes.


Quí ?

Orígen.

La pàgina neix a la Zer l'Eral (Lleida).  Creada i coordinada pel seu director Pep Borrràs Carles que consta, 
juntament amb la coordinadora d'informàtica de la Zet, Gesamina Vallés, com a a propietaris de la pàgina.  
Tots els mestres de la Zer  estem respartits en seminaris de treball i tenim adjudicats capítols  de la pàgina 
que ens comprometem a implementar i/o revisar.

Les noves possibilitats dels Llocs Web de Google pel que fa a la seva simplicitat i al mateix temps a la possibilitat 
de compartir l'edició amb un nombre il·limitat d'editors  ens ha animat a convertir la nostra tasca de recerca en 
un treball col·laboratiu de gran abast mirant d'implicar el màxim nombre d'escoles i companys en la seva confecció.Com ?

En que consisteix la feina dels editors ?

La tasca dels mestres editors és la de cercar recursos i  ubicar-los en el seu lloc  seguint el format de la pròpia pàgina.
A l'efecte hi ha un tutorial dins de l'apartat  carpetes d'arxius i documents : 
A més a més dels recursos que puguem trobar i referenciar  podem compartir  treballs, exercicis, gàfics, 
animacions, presentacions ... 
Tot allò que  considerem BEN FET   i que és útil per a la nostra tasca ho pot ser per un altre company i per tant  
ho podem ubicar en el seu lloc per tal que un companys ho trobi en el llocs apropiat.

COMPARTIR no resulta fàcil.  Hem de mostrar la nostra feina als altres i hem de fer l'esforç de penjar-ho en el lloc correcte.


Perquè ?

Justificació.

L'ús dels ordinadors com eines  d'aprenentatge és un fet que ningú discuteix.  
La forma  com s'han de fer servir aquestes eines és discutible i no està ni consensuada ni definida.  
Hi han interpretacions que sovint barregen interessos diversos: pedagògics i comercials.  
Nosaltres a la nostra escola - Zer l'Eral  creiem que cada nen ha de tenir a l'abast un ordinador  totes les hores del dia 
a la pròpia classse  per bé que  creiem que no ha de fer servir l'ordinador a totes hores.  L'ús d'aquestes eines 
ha de ser complementari a la tasca quotidiana  del treball  en paper.   

Sense una guia i un treball previ  l'execució dels exercicis digitals no garanteixen l'aprenentatge.  
No creiem  que disposar de llibres de text  digitalitzats sigui la millor solució, ans al contrari ens sembra un error important.  
Els ordinadors han d'estar a l'abast  i disponibles en el moment en que es necessitin mentre l'alumne treballa 
qualsevol de les matèries.
L'aula d'ordinadors no  serveix  per usar l'ordinador com eina d'aprenentatge.  S'ha d'anar a l'u per u. 
La pissarra digital és una de les eines que més pot millorar la nostra tasca docent.  
Aquesta millora dependrà en bona part del coneixement del funcionament de la pissarra i de la disponibilitats de recursos 
per enriquir les explicacions.   Un llarg camí on  tots hi tenim molt a fer.

De la suma d'aquestes idees neix el treball d'enguany;  el recull de recursos.   I d'aquí aquesta pàgina Recursos digitals 
per ensenyar, aprendre i treballar.  que neix amb vocació de créixer i esdevenir un portal d´ús quotidià pels nostres alumnes.

Com que entenem que aquestes mateixes fites les compartim amb molts companys  d'arreu volem impulsar un 
treball col·laboratiu que ens aplegui en una tasca comuna
Un portal que anem fent entre tots que i serveixi per tots.


Futur

En un futur proper  podem tenir la certesa  que a les nostres aules hi haurà  una pissarra digital i 
un ordinador per alumne.  Tots els mestres  estaran capacitats per orientar el treball dels alumnes 
a l'hora de usar recursos digitals i/o fer exercicis a l'ordinador.  
Els llibres de text  recolliran en cada tema els links de treball complementaris de cada contingut.
Les orientacions de cada tema  presentaran materials per al pissarra digital, exercicis col·lectius,
vídeos complementaris.
Mentre caminem cap a aquest futur ens proposem treballar en aquesta direcció compartint  
els nostres recursos  i fomentant l'ús de l'ordinador com una eina d'aprenentatge. 


A tenir en compte també:

Limitacions.
Hi ha molts recursos penjats a la web  que han nascut com a pràctica de cursos.  Són curts, dolents i/o poc útils.  
Malgrat la seva poca qualitat l'administració els ha acceptat en els seus cercadors.  Això ens obliga a ser més 
selectius encara.  Caldrà  usar el recurs per analitzar-lo i acceptar-lo.


Defugir.
Els nens  saben trobar amb tota facilitat  recursos i jocs que abunden a Internet.   Les pàgines on se suporten 
són plenes de publicitats i  enganys.  Hem de defugir d'aquestes pàgines.  
És preferible  prescindir d'aquests recursos.   HEM DE SER SELECTIUS.
  
Els jocs comercials.
A la xarxa hi ha referències de molts jocs comercials complerts creats amb finalitats didàctiques alhora que comercials. 
 No els hem de usar com a recursos per bé que es pot recomanar el seu ús i la seva compra.

Editorials
Les editorials estan incloent aquesta tipologia de treball en els seus llibres.  Moltes tenen elaborades pàgines 
on es pot accedir a recursos digitals propis.  Crec que els podem incloure per tal que siguin coneguts.  
Els seu ús pot ser un estímul a la compra i/0 al canvi d'editorial de treball.
Ens els cassos en que una editorial no vol que aquests recursos siguin compartits  estan protegits per contrasenya. 
No entrem en aquests continguts.

Drets d'autor.
No voldríem vulnerar els drets de ningú.  Malgrat que tota la pàgina s'alimenta de recursos aliens sempre fan cap 
a la pàgina original on estan creats i ubicats.  El portal només s'alimenta de recursos.
La pàgina recull un apartat on es recullen les fonts.   Encara que reubiquem els links  en funció dels continguts 
sempre acaben retornant a la pàgina d'origen en la que estan ubicats.
No tenim afany de lucre.  Compatim la mateixa finalitat que les fonts referides:  l'ús dels recursos per l'aprenentatge.
Si algú se sent  maltractat  es pot adreçar  als administradors:  
pborras@xtec.cat   i  gvalles4@xtec.cat  i esborrarem els links corresponents.

Subpàgines (2): Comptador Foro d'opinions.
Comments