Numeració.

Sèries
 
 
 Comtar de 5 en 5 i ubicar els nombres al seu lloc.  Ubicació i proximitat a la recta
numèrica. 
 Ompir els nombres que manquen
 
 
 
 Dificultat notable. (5è-6è) Omplir les caselles indicades. Ordenar números grans
 
 
 
 Comptar de dos en dos  Seguix la sèrie i troba el dibuix Comptar a cop d'ull.
Exercicis de percepció visual
 

 Ordena els nombres. (5è, 6è.) Segueix les sèries. 5è -  Percepció visual. Comptar
 
 
 
 Diversos exercicis sobre
numeració:  comptar, ordenar,
escriure....  Castellà. Nivell baix
Omplir els números de les
sèries 
 
   
   
 
Escriptura dels nombres.

 

 

 

 Exercicis ortografia:  com s'escriuen els nombres,  ús de la majúscula i  expressions que ens confonen.  Per treballar  quin és el número més proper a una quantitat.
Bon exercicic.
 Proximitat.

Dictado de números

 

   Escriu en lletres els números  Escriu en lletres els números.
 
 Escriure de 10 al 99.
Hi ha àudio
 De 100 al 1000. Escriure.
Hi ha àudio
La entena.  Dicció i escriptura
dels números.  (Galí) 
 
 Haciendo números
En castellà.  Escriure. Milions
 Escritura de números. 
Castellano. Nivell alt.
Muy bueno y atractivo.
Escritura de números. 
Castellano. Nivell alt. 
Muy bueno y atractivo. 
  
 Escriu els números amb lletres  
   
   
 
 
Descomposició de números. Unitats, desenes i centenes. 

 
El perquè de les unitats, desenes i centenes  Descomposem números. Representa gràficament un
nombre en unitats, desenes i centeneshttp://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=lastup&cat=9&pos=47

Arrodonir  a milers - centenes i desenes per sobre.

 
 
Ubica les unitats, desenes i centenes al 
seu lloc.

Arrodonir  milers, 
centenes i desenes avall
 Escriu la xifra resultantValor posicional 
 
 
 Ubica els nombres al seu
lloc (desenes, centenes...)
 Nombres naturals: ús, valor
posicional, ...
Cicle superior. 
Parells i senars. 

 
 
 Representa les unitats,
desenes, centenes .. a l'àbac
 Escriure el número de l'àbac 


Números   naturals   i sencers

 
https://www.youtube.com/embed/LTfJIyR0NR0?wmode=transparent
  
 Peli  sobre què són els nombres  naturals i  sencers  
   
   
 
Números romans
 
Introducció i pràctica amb 
números romans


Números romans 
 
 Presentació i exercicis de
números romans- Castellà
 Practica números romans Més exercicis de n. romans
   
 
Comparació.  Desigualtat.

 
 
 Comparar i posar signe.Suma i posa el signe.
Desigualtats. 
 Ordenar < > Castellà

 Compara. Compara. Desigualtats


  
 Recull d'exercicis  d'estratègies
de càlcul mental a partir de
formats gràfics. 
  

Ordinals

 
  
 Escriu l'ordre d'arribada   
   
   Comments