CM i CS Medi                 CICLE MITJÀ                         CICLE SUPERIOR 5è                     CICLE SUPERIOR  6è           

El cos humà 
Animals 
Plantes 
Medi ambient 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-medi/tercer-curs/l-aigua-cicle-de-l-aigua
L'aigua 
El paisatge 
Pobles i ciutats 
La societat 
El treball 
La comunicació 
La història: el passat 
Geografia. Comarques i regions autònomes. 
La terra i la lluna 
L'espai 
L'aire i l'atmosfera 
La matèria i materials  (Física - química) 
Energia 
Màquines 
Forces i moviments
  Invents e inventors
  Internet.  Tecnologia.
Catalunya                                
 
Relleus i rius 
Clima, fauna i flora 
Població, treball i estructures  municipals
Govern 
  Història en general. Conceptes.
Història: Primers pobladors, romans, medieval, 
  Catalunya al segle XX
  Cultura i tradició

 Biologia                                  
 
Els éssers vius 
Els animals 
Les plantes 
Reproducció vegetal, animal i humana 
Matèria i materials: estats i propietats 
Energia 

 Activitats genèriques. Divertides.
 Avaluacions
 Trivial de preguntes sobre el medi. Per nivells.
Castellà.
  
  

 
   Geologia: canvis físics del planeta

 Espanya                           
 
Relleu i rius 
Clima i vegetació 
Població i treball 
Història: descobriments, segle d'or, industria... 
 Europa i Tot el món

 El cos humà                      
 
Alimentació.Nutrició.
Aparells del cos 
Esquelet i musculatura 
Sistemes corporals 

 Física                               
 
Llum i el so. 
Tecnologia     
  Calor i temperatura
   Electricitat i magnetisme
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-medi/fisica/llum-i-so/calor-i-temperatura/electricitat-i-magnetisme/laboratori-experiments-perques Laboratori. Experiments.El per que de les coses.