Superfície

 
 

.

 
 
Exercicis de resposta múltiple
de canvi d'unitats. Avaluable 
 CLIC el sistema mètric. Tria mesures de superfície Escull 20 exerciccis. Nivell 5.
Marca els quadres de les àrees de  rctangle, triangle i cercleComments