Pes. Massa.

 
 



 
 
Exercicis de resposta múltiple
de canvi d'unitats. Avaluable 
Aplicació flash que permet
pesar como si tinguessim la
balança davant.
 Pesa la fruita.
Atractiu i didàctic
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=lastup&cat=9&pos=40
  
 Pesar Kg i quarts  
 
 
 

 Mesura la massa d'aquests objectes.
Calcula les equivalències d'unes
unitats a d'altres
 
 
 Escull  20  exercicis - nivell tres 
i selecciona  Kg i litres.
Auto-avaluació
 Practica el canvi d'unitats Pes nét - brut - tara.
    
 
 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/intranet4/mat/masa/masa.htm
 Calcul intuïtiu de pesos.
Comparació.
 Dificultad  CS Ejercicios de pesar. CM-CS
Castellano.
 
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2007073113_0230400&secuencia=false#
 
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2010051113_9131039/false
https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B8LGX7lnX0lmVERtTVQxNUoxajg/edit?usp=drive_webhttp://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=
 
 Ejercicio muy completo.
Del proyecto agrega.
Para CS  y  5º curso
   Ejercicio muy completo.
Del proyecto agrega.
Para CS  y  5º curso
Endevina el que pesa.
Bon exercici per pensar 
   
   

Problemes de càlcul de pes o massa.

 
Generador de problemes per calcular el pes. Flash visual i didàcitc.    Un altre model de generador
de problemes com l'anterior.
 
   
   

Comments