Mesurar el temps

 
    
 Setmana, mesos estacions.  Exercicis senzills. CM i CI Presentació i exercici molt complert sobre el rellortge. Seria convenient fer-ho a la pissarra digital primer. Relacionar frases amb l'hora.
 

"A tiempo"
 Calcular hores, minuts... Per treballar els quarts. Combinar iguals.
 
 
 
 Practica les hores del
rellotge sobre 24 hores.
 Dir l'hora... càlculs de 
diferencia horària,  canvis
d'unitat, suma ...
Avaluable.
Una mica d'història de la mesura 
del temps

http://www.genmagic.org/mates1/reloj_cas.swf
 
  Troba el dia i el mes. Càlculs temporals. dies i mesos 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/RECURSOS/horas.swf
 
 
http://www.edu.xunta.es/contidos/dicionariovisual/actividades/cas/nuevas/reloj2.html
 
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285584844/contido/index.html
 Interpretación de las horas en 
analógico y digital. Castellano 
 Interpretación de las horas en 
analógico y digital. Castellano 
 Molt complert.  CS
En castellano. 
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=lastup&cat=9&pos=30
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=lastup&cat=9&pos=37
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=lastup&cat=9&pos=36
 
 Calcular  quan triga...Passar d'analògic a digital  i a l'inrevés  Quants minuts falten ?
   
   
Comments