Sistema mètric

 
LongitudPes CapacitatSuperfícieVolum 
 

 
MonertariTemps TemperaturaAngles-
Sexagesimal
 

Activitats i avaluacions globals (De tot alhora)

 
http://conteni2.educarex.es/mats/11372/contenido/index2.html
 
 Avaluació de magnituds
Castellano.
Exercicis senzills. CM - CS
de tot el Sistema M.
Castellano