FraccionsIntroductori. 
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2018_07_22-Els%20termes%20duna%20fracci%C3%B3%20-%20Ficha%20interactiva.jpg 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2016_46_25-Fraccions%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2016_49_03-Escriure%20fraccions%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2016_51_31-Fraccions%20Ficha%20interactiva.jpg
 1 2 3 4
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2016_53_57-Fraccions%20Ficha%20interactiva.jpg 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2017_29_14-Escriure%20Fraccions%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2017_46_33-Fraccions%20amb%20pizza%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2017_52_47-Les%20fraccions%20a%20la%20recta%20num%C3%A8rica%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 6 7 8
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2018_02_46-Fraccions%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2018_05_07-Fraccions%20Ficha%20interactiva.jpghttps://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2016_41_40-Introducci%C3%B3%20de%20les%20fraccions%20-%20Ficha%20interactiva.jpg  https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-07%2018_02_50-Fracciones%20Ficha%20interactiva.jpg
 9 10 11 12
    
 1314  15 16


Representació numèrica i gràfica de les fraccions

Ficha interactiva Repàs fraccions I Escriure
 Ficha interactiva Suma i restas de fracciones diferente denominador. fracción irreducible
 Ficha interactiva Repàs fraccions IIFicha interactiva Les fraccions 
 Ficha interactiva Fraccions Ficha interactiva Repàs fraccions II Ficha interactiva La fracció com a divisió no exacta Ficha interactiva La fracció com a divisió exacta
 Ficha interactiva Fraccions  Ficha interactiva Comparam fraccions amb la unitat 
    


fraccions equivalents

Ficha interactiva Repàs fraccions III Ficha interactiva Les fraccions equivalentsFicha interactiva Fraccions equivalents Ficha interactiva Comparació de fraccions
Comparar
 1 2 3
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-16%2008_35_52-Fracciones_%20Fracciones%20equivalentes%20ficha%20online.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-16%2008_38_22-Fracciones_%20Fracciones%20equivalentes%20ejercicio%20en%20pdf.jpg
 
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-16%2009_02_03-Fracciones%20equivalentes%20Ficha%20interactiva.jpg
 5 7
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-16%2009_05_05-Fracciones%20equivalentes%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-16%2009_07_27-Soporte%20fracciones%206%C2%BA%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-16%2009_09_25-Reducci%C3%B3n%20de%20Fracciones%20-%20Ficha%20interactiva.jpg 
 9 10 1112 
 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fracciones_equivalentes/Fracciones_equivalentes_qi1251379zo   
 13 14 15 16

Fraccions decimals.

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2017_42_35-Nombres%20decimals%20com%20a%20forma%20de%20fracci%C3%B3%20-%20Ficha%20interactiva.jpg   
    
    
    

Simplificar fraccions

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-09-17%2017_47_53-Simplificam%20fraccions%20-%20Ficha%20interactiva.jpg   
    
    
    


Calcular  la  fracció  d'un número.  CS

Ficha interactiva Fracció d'un nombreFicha interactiva La fracció d'un nombre Ficha interactiva Problemes  
 Ficha interactiva PercentatgesFicha interactiva Percentatges 2 Ficha interactiva Activitat 8 ( 2010) 
 

Suma de fraccions 

Si tenen un mateix denominador

 Ficha interactiva Suma i resta de fraccions amb el mateix denominador   
    
    
    

Sumes i restes de fraccions

    
    

Multiplicació i divisió de fraccions

    
    

Repàs -  operacions  diverses.

                https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matem%C3%A0tiques/Mates/Operacions_amb_fraccions_vs990016xj   
    


Problemes  de fraccions

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-16%2009_38_32-Fracciones%20Ficha%20interactiva.jpg
 
   
    Introducció a les fraccions.   CM  3r.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/terminos-fraccion
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medio-tercio
Troba el numerador  Quin és el numerador ? Términos de la fracción  Medio, tercio y cuarto
 
 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/la-tercera-parte-de-mis-amigos-3-12/
 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/page/2/

 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/el-doble-o-la-mitad-de-palillos-1-50/
 Tercera part ....

 Tercera part ...Terç  o triple ? Doble o mitad ? 
 http://www.penyagolosaeduca.com/ca/la-mitad-de-palillos-20-50/
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/page/2/
  
 Mitad  Doble  
Representació i comprensió

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/fracciones-con-chiu-li-1-2-1-3-y-1-4/
 
  
Adequada i didàctica proposta. CM /CS  Excel·lent activitat per entendre la representació en forma de fracció  
    
    


 
 
   

 
Aprèn jugant

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-13%2016_22_28-Dirt%20Bike%20Comparing%20Fractions%20-%20Arcademics.jpg

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-13%2016_27_47-Dirt%20Bike%20Proportions%20-%20Arcademics.jpg

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-13%2016_32_41-Pizza%20Pandas%20-%20Arcademics.jpg

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions/2020-10-13%2016_36_18-Puppy%20Chase%20-%20Arcademics.jpg
  

 

   


 

  
 Preguntes sobre fraccions
equivalents
  

Treball complert (Plantejament, comprensió, representacio, problemes, calcul...)

 
 Màxim comú divisor   i Mínim comú múltiple 


 
   


Problemes

   
   

 
Percentatges

 


Proporcions 
Comments