Decimals

fitxes de treball interactives.

Comparar, ordenar...

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2011_11_43-Ordenar%20nombres%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2014_41_09-Calculo%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2014_43_53-Concepte%20de%20nombres%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2014_46_33-Nombres%20decimals%20Ficha%20interactiva.jpg
 1 2 3 4
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2014_52_39-Les%20mil.l%C3%A8simes%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-24%2010_05_36-Ordenar%20nombres%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2010_36_42-Comparaci%C3%B3%20nombres%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 5 7
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2010_17_43-Comparam%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matem%C3%A0tiques/Nombres_decimals/Aproximar-arredonir_decimals_a_les_unitats_ff1092885tc
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2016_53_18-Activitat%205%20(2010)%20-%20Ficha%20interactiva.jpg 
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-24%2019_31_16-Coronamaths%201%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 9 10 1112 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-25%2019_38_41-Operaciones%20con%20decimales%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
     Dossier. Molt apropiat
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-10-03%2011_43_18-Sumes%20amb%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg  
 13 14 1516 


Arrodonir.  Aproximar.

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-12-17%2017_51_26-Ejercicio%20interactivo%20de%20Jueves.jpg   
    
    
    
Multiplicar per  10, 100, 1000 ...

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-15%2010_38_27-Multiplicar%20i%20dividir%20unitat%20seguida%20de%200%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-17%2017_50_31-Les%20cent%C3%A8simes%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matem%C3%A0tiques/C%C3%A0lcul_mental/Multiplicaci%C3%B3_i_divisi%C3%B3_per_la_unitat_seguida_de_zeros_2_tz713059dz

 1 2
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2014_57_27-Fraccions%20i%20nombres%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matem%C3%A0tiques/Nombres_decimals/De_decimal_a_fracci%C3%B3_i_al_contrari_hl1092761xh
 

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2015_18_33-Nombre%20protagonista%20del%20dia%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2015_22_18-Fraccions%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

 
 5 6
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/numeracio-series-ordre/2020-09-22%2017_07_07-N%C3%BAmeros%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg  
 910  1112 Percentatges


 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2011_01_48-Percentatges%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-25%2011_57_59-Percentatges%20Ficha%20interactiva.jpg https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matem%C3%A0tiques/Percentatges/Problemes_de_percentatges_vu556642mg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-25%2012_38_25-Percentatges%20Ficha%20interactiva.jpg
 1 2 3
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-25%2012_43_08-Percentatges%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-25%2012_45_02-Percentatge%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matem%C3%A0tiques/Percentatges/Els_percentatges_pu346456mb 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-25%2012_49_13-Percentatges%202%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 5
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-25%2012_51_15-Percentatges%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-30%2018_24_54-Bicileta%20i%20flors%20-%20Ficha%20interactiva.jpg  
 910  1112 


Problemes i operacions amb decimals

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2014_48_22-Rep%C3%A0s-Problemes-Decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2014_51_01-Operacions%20amb%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals/2020-09-21%2010_52_15-Sumes%20i%20restes%20decimals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg 
 1 2
    
 5 6 8


Dossiers de repàs

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matem%C3%A0tiques/Nombres_decimals/Rep%C3%A0s-Decimals-1_qc170398mo   
    Interpretació i col·locació.

 
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-3-03
 
https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-3-04
  
Dècimes    
    
    


Operacions amb decimals

Suma i resta. Ordenació.

  

  
 

 
 r Multiplicar i dividir decimals
per 10, 100, 1000 
  


     

Exercicis avaluables.

 
 
Exercicis de resposta múltiple
de reconéixer, llegir ...
decimals.  Avaluable. 
  
 

                      
                         
 
 Control de suma, resta i 
colocació de decimals.
Avaluable
 
Control de multiplicació,
 divisió de decimals.
Avaluable
 
   Comments