Decimals

Interpretació i col.locació.

 
http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/CIFRAS_DECIMALES/LearningObject/index.html
 
Escriu en format decimal el
nombre representat
Ús i comprensió dels nombres
decimals.  Atractiu i útil. CS
Llegir decimals. 
 
 
 Escriure decimals Guia en àudio i animació
de tots el conceptes i
càlculs amb decimals. 
Per a PDI
 


 
Col·loca i suma.  Ordena i suma 
 
 Compara  Ordena i resta 
 `Comparació.
 
Crucigrama decimal.
Joc divertit.  Hi ha àudio. 
 Invento demimalius.
Interpretar el valor segons el
llocs que ocupen. 
Per treballar les fraccions
 decimals.
Tres nivells.
 
 
 
Castellà. Per treballar com s'escriuen
 els nombres decimals.
Apropiat per CS.
 Castellà. Per treballar diferents
 aspectes relacionats amb els 
números decimals.
 Apropiat per CS.
Per a PDI
 Castellà. Exercicis per comparar números decimals. Apropiat CS.

Operacions amb decimals

Suma i resta. Ordenació.
  
 Ordena correctament els
decimals per sumar i restar
  


 Multiplica decimals Divideix decimals Divisions quan hi ha decimals
al divisor
 
 
 Divisions  quan hi ha decimals
al dividend i divisor 
Multiplicar i dividir decimals
per 10, 100, 1000 
   Multiplicar i dividir per 
10 - 100- 1000...


Cuenta con todo.  
Hi ha àudio. 
Suma decimals
 
 
 Multiplicar decimals per la unitat seguida de zeros.
Dividir decimals per la unitat seguida de zeros.
Operacions amb decimals. Castellà. Apropiat CS.
     

Exercicis avaluables.

 
 
Exercicis de resposta múltiple
de reconéixer, llegir ...
decimals.  Avaluable. 
  
 

                      
                         
 
 Control de suma, resta i 
colocació de decimals.
Avaluable
 
Control de multiplicació,
 divisió de decimals.
Avaluable
 
   Comments