CM i CS Matemàtiques‎ > ‎Càlcul‎ > ‎

Càlcul mental CM - CS

fitxes de treball interactives.

Dificultad 1 (CM)

 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-14%2018_32_11-C%C3%A0lcul%20mental%201%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-14%2018_42_41-Sacs%20de%20comptar%20-%20Ficha%20interactiva.jpg 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2008_39_10-Sacs%20de%20comptar%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2009_18_11-Numeraci%C3%B3%20i%20c%C3%A0lcul%20mental%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 1 2 3 4
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2009_27_48-Numeraci%C3%B3%203%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2009_29_51-Doble,%20triple%20i%20quadruple%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2009_34_44-Matem%C3%A0tiques.%20Fitxa%209.%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2010_33_52-Cadena%20operacions%202%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 6 7 8
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2007_59_16-Prova%20suma%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2010_27_37-Activitat%201%20i%202%20(2012)%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2011_13_46-C%C3%A0lcul%20Mental%20Ficha%20interactiva.jpg
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2015_58_20-Descomposici%C3%B3%20nombres_%20Descomposici%C3%B3%20de%20nombres%20ficha.jpg
 
 9 10 11 12
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2016_04_00-Descomposici%C3%B3%20nombres%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2016_38_08-Amics%20del%201.000%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-15%2017_14_52-Descomposici%C3%B3%20ABN%202%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-22%2017_37_30-Numeraci%C3%B3%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 1314  15 16
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-22%2021_05_10-Matem%C3%A0tiques.%20Fitxa%2019.%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2009_43_33-Reptes%20-%20Ficha%20interactiva.jpg 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2009_50_23-Descomposici%C3%B3%20nombres%20fins%20100%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2015_05_58-Multiplicacions%20idivisions%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 1718  19 20
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2019_06_01-Signes%20perduts%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2019_12_29-El%20monstre%20de%20les%20matem%C3%A0tiques%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2019_29_54-Activitat%205%20(2010)%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Matem%C3%A0tiques/Resoluci%C3%B3_de_problemes/Problemes_C%C3%A0lcul_Mental_1_5%C3%A8_vs456823as
 21 22 23 24
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-30%2017_47_00-Problemes%20de%20c%C3%A0lcul%20mental%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-30%2017_55_36-Resoluci%C3%B3%20de%20problemes%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-30%2019_32_35-Problemes%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/resta/2020-10-02%2015_12_59-Restes%20Ficha%20interactiva.jpg
 25 2627  28
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-10-02%2017_12_59-Sumes%205%20-%20Ficha%20interactiva.jpg   
 29 30 31 32CS.  5è Curs

 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2016_53_18-Activitat%205%20(2010)%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-10-03%2017_02_57-Clacul%20mental%20-%20Ficha%20interactiva.jpg  
 1 2 3 4
    
 6 7 8
    
 9 10 11 12
    
 1314  15 16


CS -   6è  Curs

 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/operacions-combinades/2020-09-14%2021_10_04-Full%20de%20c%C3%A0lcul%201%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

 
  
 1 2 3 4
    
 6 7 8
    
 9 10 11 12
    
 1314  15 16


Problemes per fer calculant mentalment

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-28%2010_36_32-Problemes%201%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-28%2011_07_49-Problemes%20del%20quinzet%208.1%20i%208.2%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-28%2011_22_19-Problemes%204%20-%20Ficha%20interactiva.jpg 
    
    
    
Juga i calcula


https://clic.xtec.cat/projects/sumes/jclic.js/index.html 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/atrapa-parejas-de-amigos-del-10/
 
http://www.abcya.com/math_facts_game.htm 
JCLIC.  Càlcul i tècniques JCLIC Troba el número que suma 10  Aprèn a  fer operacions de càlcul mental  jugant
 https://matecitos.com/juegos-matecitos-3-primaria/calculo-mental#popup
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/calcul/calcul-mental/2020-09-24%2015_53_23-Operacions%20matem%C3%A0tiques3%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
  
 Pràctica amb totes les operacions   
 

http://math.cilenia.com/beta?operation=addition&max=8&regrouping=1&multipliers=0,1,2,3,4,5,6,7,10&bp=3&esp=2&exp_layout=1&inputdir=1


Calcula mentalment
Fes les operacions.
Practica  amb deu de cada i canvia 
d'operació


 
 
Operacions senzilles de suma
i resta. Avaluables 
Operacions combinades de
suma i resta . Avaluables
 Problemes senzills de
tria la resposta. Avaluables
 
 
Paquet 1: Sumes i restes:
soles, combinades  i amb
problemes. Avaluable
Paquet 2:  Sumes i restes. 
Soles,  combinades  i
amb problemes. Avaluable 
Paquet 3: Multiplicacions,
divisions, soles i combinades
amb problemes. Avaluable. 
  
Paquet 4: Multiplicacions, 
divisions, soles i combinades
amb problemes. Avaluable 
 


http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/sumes1.htm

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/cmental1.htm

  
  
  

Avaluació de rapidesa de càlcul

 
   
JCLIC   Proves per avaluar la
rapidesa de càlcul
   
    
    
Comments