CM i CS Català‎ > ‎

Vocabulari

Camps semàntics vocabulari temàtic


  
 Clic de vocabulari de coses
de la classe
  


 
Vocabulari d'accions.  Paquets de paraules.  Exercicis d'escoltar, reconèixer i relacionar.  Hi ha àudio Casa, escola, carrer, botigues. 
Per conèixer el nom de cada cosa. Escoltar, relacionar...
Hi ha àudio.
 Lèxic de la família.
Escoltar, reconéixer, relacionar...
Hi ha àudio.
 
 
 
 Vocabulari en funció de les hores del dia.  Hi ha àudio. Quina hora és ?
2º i 3er. 
 Vocabulari de fruites i 
hortalisses. Hi ha àudio
 
 
 
 El cos, la casa.  Lletra lligada 
i lletra d'impremta.
Hi ha àudio. 
 Vocabulari de la LOCALITATVocabulari de la casa. 
 
Vocabulari sobre el treball  Vocabulari sobre animals Vocabulari: Les plantes

 
Vocabulari del pas del temps.
estacions, calendaris, .... 
 Exercici interactiu de l'Edu365
d'adquisició de vocabulari, paraules, frases,
diàlegs  dins l'entorn del mercat 
Activitats de vocabulari oral i
escrit a l'entorn del temps.
Del paquet GALÍ.  Cal micro i
auriculars  
 
 
 
Activitats de vocabulari oral i 
escrit a l'entorn del MENJAR.
Del paquet GALÍ.  Cal micro i
auriculars 
QUÈ FAIG? QUÈ COMPRO? ON VAIG?
Del paquet GALÍ.  Cal micro i
auriculars
  
 
QUI SÓC? COM SÓC? 
Del paquet GALÍ.  Cal micro i
auriculars
  
 
 
 
http://blocs.xtec.cat/pdillibertat/files/2012/04/oficis.png
 
 Activitats de llenguatge
sobre el futbol
 Diversos temes.
Activitats - vocabulari de cada tema
 Vocabulari .  Exercicis sobre
oficis. Nivell mitjà - baix
   
   

Mut de mots.  Nivell intermedi.
 
 


Làmines temàtiques sobre les que es pot treballar

 L'alfabet.  Ordenació de paraules,  Us del diccionari.

 Ordenació de lletres i paraulesOrdenar les lletres per trobar la paraula.Encerta la paraula a partir d'una definició. Es pot usar el diccionari. 
 

 Ordenar  CM
 Exercicis sobre les lletres que 
formen l'abecedari  4t
 Troba les lletres que manquen
Senzill 3r
 
 
 Ordenar alfabeticament
3er  Senzill.  Teide
 Exercici per saber trobar la 
paraula original que cal cercar
al diccionari.
 
   
   


Formació de paraules:  prefixos i sufixos.


  
Escull Llengua catalana, tema 7, 
sufixos.
  

Augmentatius i diminutius 

 
 
 Augmentatius.  Hi ha àudio Diminutius. Hi ha àudio 

Paraules primitives i derivades


  
 Relacionar amb la paraula 
original.   Fàcil. 3r. Teide
  

Paraules compostes


 
 
 
MUDS de paraules compostes
 Tria llengua catalana, tema 11
paraules compostes
 

Sinònims i antònims


 
 
Clic:  Paquet d'activitats que engloba uns quants conceptes gramaticals i tipus de diccionaris.Treballar sinònims i antònims
Bonic i pedagògic. Flash 
 Trobar els sinònims
  
 Clic senzill de paraules
sinònimes.
Apropiat  3r, 4t
  

Paraules polisèmiques


   
   

Paraules homòfones i homònimes.


 
Tria llengua catalana, tema 14
paraules homòfones ...
 Tria llengua catalana, tema 12
paraules homòfones ...
 
   
   


Gentilicis


   
   

Abreviatures i sigles


   
   

Comparacions


 
La comparació: més que, com... en frases fetes. Llegir
Hi ha àudio 
Molt, gaire i gens Complementen que poden modificar el significat del verb. Hi ha àudioDistingir entre
fer i donar
  
Comparacions senzilles.
3r.  Ed. Teide 
  

Onomatopeies

 
  

 Tria llengua catalana, tema 13
Onomatopeies
  

Refranys i frases fetes


  
 Locucions i frases fetes  

Neologismes - arcaismes - extrangerismes


   
   

Les paraules tabú i els eufemismes.

   
   

Famílies de paraules. Semàntica. 

  
 Famílies de paraules.
3r  Senzill.  (Ed. Teide)
  


 

Comments