CM i CS Català‎ > ‎

Ortografia

Ús de les majúscules.

 

   


El punt ,  la coma i el punt i coma.

 
Aventura de la oprtografia.
Llarg i complert. Nivell 1 
 Nivell 2Nivell 3 


Els signes  ?  i  !

 
  
Conte i clics  sobre l'ús dels signes de puntuació.   

El guionet, el guió i els dos punts.

   
   

Les cometes "" i els punts suspensius ...

   
   

L'apòstrof.

Llarg i complert. (Nivell 1) Nivell 2 Nivell 3 
 
  
 Apòstrof i contraccions  Les vocals i consonants

 
 Vocals. Dicció, escriptura i reconéixemant.
Del paquet Galí.

 Consonants.  Dicció, escriptura i reconéixemant.
Del paquet Galí. 
 Clics sobre la vocal neutra.
 
 
 
 Classifica ò  - ó.  3r. Senzill
Teide  
 

Paraules amb b i paraules amb v.
Ús de la b davant la l  i  r

   

Ús de la m davant la m, b, p 

   
   


La b i la p a final de paraula

 
  
   


La r fluixa i la r forta

 
  


Les síl·labes.  Separar-les.  Separar lletres a final de línia. Diftongs - hiats

 Trobar la síl·laba tònica. Comptar síl·labes. Àudio.Diftongs 
 
 
 Separar síl·labes Separar las palabrasClic complert de separació
de síl·labes incloent  
diftongs  i  hiats.   
 Separar. Molt completCLIC molt complert que recull
totes les variants de
l'accentuació.  
 Separa les síl·labes.
Clic. 3r.
 
 Per trobar la síl·laba tònica Separar síl·labes. Dígrafs.
Clic  força bo. 3r, 4t 


La s sorda i sonora

 Clics i avaluació Nivell 1
Nivell 2
    Dificultat: per a 4t  - 5è 
 
 
 
 Varies dificultats treballades:
- s sorda i sonora
- qu - c
- de d'
- perquè  -  per què
- sinó , si no
- per  i   per a
- Alhora  i  a l'hora
     6è curs

 Clic de la s - ss  apropiat per
a 3r - 4t.
Clic sobre la s sorda i sonora.

 Hi ha una lectura amb una
 comprensió seguida d'uns
exercicis sobre  el so  s - ss i
la seva grafia.

5è - 6è 
 
 
 
 Clic sobre la s - ss.
Exercicis abundants.
Dificultat  5è-6
 Exercicis de la ss-s.
4art.  Teide
 

Paraules  amb  c, qu, ig

 
 
 Els dígrafs. Hi ha àudio. Dígrafs.  Hi ha àudioClic sobre l'ús de la c la q. 
Nivell 1
  
   Nivell 2


Paraules amb ga, gue, gui, go, gu   -    güe, güi, qüe, qüi


  
 Clic sobre la g - gu.  

Paraules amb j, g, tg, tj

 
 
 
 
 Clic de recull d'activitats 
d'ortografia,
 Distingir la g de la j. Senzill
3r - 4t
 

Paraules amb h.  La h intercalada.

   
   

Paraules amb c i ç

   
   

Terminacions  en  -etud, -ietud, -bilitat, -tat,  i  -dat

   
   

Paraules acabades en b/d/g i p/t/c.

Utilitzar la lletra correcta a la
fi de les paraules 
  
   

Paraules amb ll i amb i

   
   

La x i els seus sons 

  
 Ús de la x -ix- tx - ig
4art. Teide
  

Paraules amb tx  i ig

 
 
 
Exercicis de l'Ed Teide
Exercicis amb TX - IG
 

Paraules amb  l·l  

   
   

La diferència entre perquè, per què i per a què.

   
   

Diferencia entre  Potser i pot ser.

   
   

Diferència entre i si, ha i a

   
   

Diferència entre  Compte, comte i conte.

   
   


Paraules amb cc i paraules amb cs


   
   


Els grups mm, nn i dd

   
   


Els verbs acabats en ure i en –uir.

   
   

Els verbs seguits de pronoms febles.

   
   


Ús del parèntesi.

   
   


Paraules homònimes.

   
   

Accentuació. Regles accentuació. Tipus.  Accent diacrític.

 Els sons de la o - ò - ó
 Regles i exercicicis.  Endevinar quin tipus de paraula és per l'accent. 
Cal escollir l'idioma a partir de la bandereta.
Clic sobre regles d'accentuació. Exercicis de reconèixer obert/tancat, tipus de paraula per l'accent, escriure i posar accents ...   Àudio      
 
 Reconèixer. Hi ha àudio. Sons oberts i tancats de les
vocals.Dicció i reconeixement.
Del paquet Galí
 Del paquet "Aventura't amb
l'ortografia"  (1)
Tres clics llargs i complerts.
 
 
 Classifica paraules en agudes,
planes i esdrúixoles.
Trobar la parala incorrecta Del paquet "Aventura't amb 
l'ortografia"  (2)
Quatre clics llargs i complerts. 
 

 
Endevina quin tipus de paraula
és. 
Clic Repàs i exercici accentuació.Clic de normes accentuació 
 
 Clic de repàs. (6è) Activitats sobre accentuació
4t
Exercicis sobre síl·labes i
accents.  3r  

Juga amb els accents,

  
 Endevina les pareules.  
   
   Altres

  
Fer o donar ?   
   
   

Repàs

 
 
 Repàs general - àgil i ràpid 
de la llengua - gramàtica i
ortografia catalana.
apropiat per 5è - 6è
Exercicis de repàs de gramàtica
i ortografia.  
Força complet. 6è 
 
   
   

   
   
   
   

Comments