CM i CS Català‎ > ‎

Gramàtica Cicle Mig i Cicle Superior
Categories gramaticals

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_16_11-Categories%20gramaticals%202%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2021-01-10%2012_55_48-Ejercicio%20de%20Paraules%202.jpg  
    
    
    


Dígrafs

 https://clic.xtec.cat/projects/silabes3/jclic.js/index.html   
    Classes de paraules: noms, adjectius, verbs

https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell2/02cma/jclic.js/index.html
 

https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell1/02cia/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/clicllen/gramatic/jclic.js/index.html
JCLIC 
 
 JCLICS  Verbs

 
 

 Els noms
Fitxes intercatives

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2010_08_52-El%20nom.%20g%C3%A8nere%20i%20nombre%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Gram%C3%A0tica/El_nom_kv1458558dc
 
 2 3 4
 https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Gram%C3%A0tica/El_nom_*_tipus_xq645868cf   
 5 6 7 8
    
 10 11 12
    
 1314 15 16 

Gènere i nombre de les paraules.  Concordança

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2016_29_27-G%C3%A8nere%20nom%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2011_40_39-Aprenem%20gram%C3%A0tica%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Plurals/Plurals._canvis_ortogr%C3%A0fics_dt803217bz
Plurals
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-31%2010_17_17-Plurals%20Ficha%20interactiva.jpg
    
 https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Gram%C3%A0tica/EL_NOM*_g%C3%A8nere_i_nombre_od1458698yn https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2021-01-10%2012_09_03-Ejercicio%20de%20El%20nom.%20g%C3%A8nere%20i%20nombre.jpg 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2021-01-10%2012_12_55-Ejercicio%20de%20El%20nom,%20g%C3%A8nere%20i%20nombre.jpg
 

  


Paraules derivades.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Gram%C3%A0tica/Paraules_derivades_ce682757zy
 
   
    

Sinònims i antònims

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-09-01%2010_57_29-Sin%C3%B2nims%20i%20ant%C3%B2nims%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-09-01%2011_02_51-Passaparaula%20de%20si%C3%B2nims%20i%20ant%C3%B2nim%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Sin%C3%B2nims_i_ant%C3%B2nims/Sin%C3%B2nims_i_ant%C3%B3nims_mj540192kt
    


Pronoms personals. Pronoms relatius.  Fitxes

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-31%2010_41_49-Pronoms%20personals%20forts%20-%20Ficha%20interactiva.jpghttps://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-31%2010_45_46-Els%20pronoms%20personals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg  https://youtu.be/v78vrUcgSfg
 Cançó dels Pronoms Febles
 https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8cmR6ZXJlcmFsfGd4OjJjN2E3ZGU5OTA2NzM5NjY
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-31%2010_30_42-.jpg

  
Adjectius.  Graus de l'adjectiu.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2009_01_39-Adjectius%20Ficha%20interactiva.png

https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Adjectius/Adjectius_ho935653cu

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2009_46_11-Adjectius%20Ficha%20interactiva.jpg

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2009_52_30-Els%20adjectius%20i%20els%20sentits%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
123
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2009_55_36-Adjectius%20Ficha%20interactiva.jpg

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2010_01_19-Els%20adjectius%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2010_19_15-Articles,%20femen%C3%AD%20i%20mascul%C3%AD%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

 
 5 6 7 8
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2011_30_44-Ladjectiu%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2021-01-10%2012_49_15-Ejercicio%20de%20Adjectius%20parts%20del%20cos.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2021-01-10%2012_52_59-Ejercicio%20de%20Escriure%20ant%C3%B2nims.%20Adjectius%20de%20persones.%20(amb%20so).jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2021-01-10%2012_54_15-Ejercicio%20de%20Adjectiu%202.jpg
 
 9 10 11 12
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2021-01-10%2013_06_38-Ficha%20online%20de%20Adjectius.jpg
  
    


Adjectius demostratius, adjectius possessius.

Els determinants numerals.  Els determinants indefinits

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-23%2010_15_29-5.5.1-fam%C3%ADlia-possessius%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-31%2010_25_31-Possessius%20Ficha%20interactiva.jpg

 

 
    
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-24%2010_37_04-Els%20numerals%20ordinals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg    
    Determinants:  paraules que acompanyes al nom i en determinen el significat.
Articles,  

 https://clic.xtec.cat/projects/determi2/jclic.js/index.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Gram%C3%A0tica/Els_articles_sq855373qy
 

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2010_05_23-Els%20articles%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2010_06_44-El%20-%20la%20-%20l%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 JCLIC    -1 - 2
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2010_09_34-2.2-classe%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2010_27_38-5-7.1-articles-aliments-1%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2011_11_08-6-7.1-articles-aliments-2%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2010_03_35-Els%20articles%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 5 6 7 8
    
 9 10 11 12


Els verbs. Temps, persona i nombre. Conjugació. Mode
Temps compostos. Temps perifràstics.
Verbs regulars e irregulars. 
https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell3/01csa/jclic.js/index.html
 
 https://clic.xtec.cat/projects/femfrases/jclic.js/index.html

JCLICFitxes interactives  -  verbs -

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_23_15-14.6-passat-futur-casa%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
Conjugació
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_25_10-7.5.1-fam%C3%ADlia%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
Conjugar
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_27_18-15.6-passat-futur-casa-2%20-%20Ficha%20interactiva.jpgForma verbal correcta
Què és un verb ?
 1 2 3
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_19_18-Formes%20impersonals%20del%20verb%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
formes no personals
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_34_06-3-7.2-verb-menjar-beure-aliments%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
               Conjugar
Posa el verb a la frase
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_49_16-Verbs%20en%20passat%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
Posa el verb a la frase
 5 6 8
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-09-02%2008_35_08-Els%20oficis%202%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
Conjugar 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_59_32-Control%20catal%C3%A0%20tema%207%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
Formes verbals
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2018_02_50-Formes%20verbals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
Conjugació 
 910 11 12 
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2010_24_05-On%20%C3%A9s%20el%20verb_%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2018_37_49-Conjugacions%20i%20temps%20verbals%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
Conjugació
 

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2017_32_11-El%20verb2%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
Mode verbal
 1314  1516 
 

 

  
17  1819  20Hem  ---   em

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2018_29_34-Pret%C3%A8rit%20perfet%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Em_o_Hem/Em_-_hem_gn566820pg
 

 
 


Adverbis: de lloc,  de temps, ... 

 https://es.liveworksheets.com/zr122743gq   
 

Preposicions, conjuncions

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2018_07_09-Preposicions%20i%20conjuncions%201%20-%20Ficha%20interactiva.jpg   
Oració.  Subjecte, predicat i complements.   Classes d'oracions.

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2011_09_19-Loraci%C3%B3%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Subjecte_i_predicat/Subjecte_i_predicat_0_ga477172pp
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2013_18_41-Subjecte%20i%20predicat%201%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Subjecte_i_predicat/subjecte_i_predicat_pq280372ri
 1 3 4
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-09-01%2012_00_03-subjecte%20i%20predicat.jpg

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2011_29_14-Subjecte%20i%20predicat%202%20-%20Ficha%20interactiva.jpg

 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2017_37_08-Tipus%20doracions%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-24%2010_49_00-Tipus%20doracions%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 5 8
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-09-01%2012_02_30-subjectes%20i%20predicats%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Subjecte_i_predicat/Oraci%C3%B3*_subjecte_i_predicat_qz638852jm

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Subjecte_i_Predicat/Troba_el_predicat_zi217484gq https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2017_35_19-Tipus%20doracions%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 9 1011 12 
 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-09-01%2010_53_09-Complements%20del%20verb%20-%20Ficha%20interactiva.jpghttps://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-09-01%2010_47_15-Els%20complements%20del%20verb%203%20-%20Ficha%20interactiva.jpg  https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-09-01%2010_55_06-Els%20complements%20del%20verb%20-%20Ficha%20interactiva.jpg https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-21%2012_09_48-Subjecte%20el%C2%B7l%C3%ADptic%20-%20Ficha%20interactiva.jpg
 1314 15 16 
Anàlisi morfològica.

   
   
   Gentilicis

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/gramatica/2020-08-20%2017_14_07-3.1-nacionalitat-on-vius-1%20-%20Ficha%20interactiva.jpg   
    


CICLE SUPERIOR

Les preposicions.

 


Les conjuncions
Les interjeccions
Oracions copulatives i predicatives.
Anàlisi sintàctica,
Les llengües d'Espanya.


Ċ
JOSEP BORRAS CARLES,
16 de gen. 2021, 5:32
Comments